โป๊ปฟรังซิส - อย่าอดอาหารในเทศกาลมหาพรตแบบเสแสร้งให้ตัวเองดูเป็นคนดี

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าอดอาหารในเทศกาลมหาพรตอย่างคนเสแสร้ง ซึ่งอดเพื่อให้ตัวเองดูเป็นคนดีและชอบธรรม 

  • แต่ในชีวิตจริง เอาเปรียบคนอื่น กดขี่ลูกน้อง จ่ายเงินเดือนอย่างไม่ยุติธรรม 

  • ทรงย้ำ พระเยซูสอนเราแล้วว่า "เวลาภาวนา จงภาวนาแบบเงียบๆ เวลาทำบุญ จงอย่าเป่าแตรป่าวประกาศ เวลาอดอาหาร อย่าทำหน้าเศร้า"ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านวันนี้จากหนังสือประกาศอิสยาห์ที่ระบุว่า "ในวันที่ท่านจำศีลอดอาหาร ท่านยังแสวงหาผลประโยชน์ของตนและข่มเหงคนงานทุกคนของท่าน ท่านจำศีลอดอาหารแต่ยังทะเลาะวิวาท โต้เถียง และชกต่อยกันอย่างอยุติธรรม การจำศีลแบบนี้จะไม่ทำให้เสียงของท่านไปถึงเบื้องบนเลย"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- บทอ่านวันนี้พูดเรื่องการอดอาหารเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า ผู้ทรงพอพระทัยในหัวใจที่สำนึกผิดและรู้ว่าตนเป็นคนบาป พระเจ้าทรงตำหนิความศรัทธาในศาสนาแบบผิดๆ ของพวกเสแสร้งที่อดอาหาร แต่ขณะเดียวกันกดขี่ข่มเหงลูกน้องของตน ทุบตีเขาด้วยมืออันชั่วร้าย หรือจะเป็นพวกที่สำนึกผิดในบาป แต่ปฎิบัติต่อคนอื่นด้วยความอยุติธรรม และทำการค้าแบบสกปรก แบบนี้พระเจ้าไม่พอพระทัยทั้งสิ้น

- พระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้อดอาหารอย่างแท้จริงและเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางกลับกัน มันมีการอดอาหารแบบเสแสร้ง นี่คือคำที่พระเยซูใช้บ่อยมาก มันคือการอดหารเพื่อให้ตัวเองดูเป็นคนชอบธรรม แต่จริงๆ แล้วตนเองกลับประพฤติชั่วและแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่น บางคนอาจพูดว่า 'แต่ผมใจกว้างนะ ผมบริจาคอาหารให้พระศาสนจักร' แต่บอกพ่อหน่อยซิว่า คุณจ่ายค่าแรงที่ยุติธรรมให้คนที่ช่วยงานคุณหรือเปล่า คุณมีจ่ายเงินใต้โต๊ะให้พนักงานไหม

- พ่อมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวพวกเราเท่าไหร่มันเกิดขึ้นหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ตอนนั้น มีนักธุรกิจผู้ร่ำรวยมาขอพบ คุณพ่อเปโดร อาร์รูเป้ มิชชันนารี่เยสุอิตในญี่ปุ่น เพื่อบริจาคเงินสำหรับงานประกาศข่าวดีให้กับงานประกาศข่าวดี เขาพาช่างภาพและนักข่าวเพื่อทำข่าวการบริจาคเงิน แต่หลังจากพวกเขากลับไป คุณพ่ออาร์รูเป้เปิดซองออกมา พบว่า เงินบริจาคเท่ากับ 10 ดอลล่าร์

- นี่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราทำ นั่นคือ เราไม่จ่ายค่าจ้างที่ยุติธรรมให้กับคนงานของเรา เรานำ(ความดี)ออกไปการสำนึกผิด จากการภาวนา จากการอดอาหาร และจากการทำบุญให้ทาน เพื่อไปหาสินบน นี่คือสินบนของความโอหังและพยายามทำดีเพื่อให้คนอื่นมองเห็น นี่ไม่ใช่ของจริง แต่เป็นพวกเสแสร้ง พระเยซูสอนว่าอย่างไร พระองค์ตรัสว่า 'เวลาภาวนา จงภาวนาแบบเงียบๆ เวลาทำบุญ จงอย่าเป่าแตรป่าวประกาศ เวลาอดอาหาร อย่าทำหน้าเศร้า'

- ดังนั้น ขอให้เราคิดถึงคำสอนนี้ไว้เวลาอดอาหารและทำบุญให้ทาน มันจะช่วยเราได้คิดและรู้สึกเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่กินข้าวมื้อหนึ่งราคา 200 ยูโร (7,500 บาท) แต่เมื่อกำลังกลับบ้าน เขาเดินผ่านคนอดอยากคนหนึ่ง แต่ไม่สนใจเขา ตรงกันข้ามเลือกเดินผ่านไป มันเป็นการดีที่จะช่วยให้เราคิดถึงเรื่องแบบนี้นะ