โป๊ปฟรังซิส - น.โยเซฟเป็นคนมีอำนาจ แต่เลือกไม่อวดอำนาจและใช้ชีวิตเงียบๆ

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยกย่องนักบุญโยเซฟเป็นคนที่มีอำนาจล้นมือ แต่เลือกไม่อวดเบ่งอำนาจที่มี ตรงกันข้าม ท่านเลือกใช้ชีวิตเงียบๆ ทำตัวเป็นคนเบื้องหลัง และไม่พูดมาก 

  • ทรงหวังเห็นเยาวชน กล้าคิดกล้าฝันที่จะทำสิ่งดีๆ เมื่อฝันแล้ว ต้องกล้าเสี่ยงลงมือทำ และอย่าท้อเวลาเผชิญหน้าต่อความยากลำบาก ดังเช่นนักบุญโยเซฟได้ทำให้เห็น เมื่อทำตามความฝันที่พระเจ้าบอกให้พาแม่พระและพระเยซูหนีไปอียิปต์ 


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา วันนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกกำหนดให้สมโภชนักบุญโยเซฟ ซึ่งตามปกติจะสมโภชวันที่ 19 มีนาคม แต่ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ในเทศกาลมหาพรต จึงเลื่อนมาสมโภชวันนี้แทน

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนโดยเน้นเรื่องของนักบุญโยเซฟ ใจความว่า

- นักบุญโยเซฟเป็นคนที่เชื่อฟังทูตสวรค์ที่ปรากฎมาในความฝัน ท่านจึงรับแม่พระเป็นภรรยา นักบุญโยเซฟเป็นคนที่เงียบๆ แต่เชื่อฟังพระเจ้า ท่านเป็นนักฝันและสามารถที่จะน้อมรับหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้ แม้มันจะเป็นหน้าที่อันหนักหนาก็ตาม ท่านก็ทำหน้าที่นี้ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จไป

- นักบุญโยเซฟเป็นคนที่สามารถหลายเรื่องแก่เรา แต่ท่านไม่พูด ท่านเลือกจะเป็นฉากหลัง ดำเนินชีวิตแบบเงียบๆ ท่นเป็นคนที่มีอำนาจล้นพ้นในช่วงเวลานั้น แต่ท่านเลือกจะไม่อวดเบ่งอำนาจให้ใครเห็น นักบุญโยเซฟเป็นคนที่อ่อนโยนและสามารถนำพาพระสัญญาของพระเจ้าให้ก้าวไปข้างหน้า ก้าวไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย นี่คือคนที่เป็นพ่อเลี้ยงของพระเจ้า พ่อชอบคิดว่า นักบุญโยเซฟคือเทวดาผู้คุ้มครองผู้อ่อนแอ รวมถึงคุ้มครองความอ่อนแอของเราด้วย

- นักบุญโยเซฟได้รับหน้าที่ผ่านทางความฝัน นี่คือผู้คุ้มครองความฝันของพระเจ้า นั่นคือ ความฝันในการช่วยเราทุกคนให้ได้รับความรอด ดูซิ ช่างไม้ผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงใด ท่านเป็นคนเงียบๆ แต่ทำงานจริงจัง ท่านดูแลปกป้องแม่พระและพระเยซู ท่านดูแลผู้อ่อนแอ

- นักบุญโยเซฟนี่แหละคือภาพลักษณ์ที่บอกบางสิ่งกับเรา พ่อจึงอยากจะวอนขอพระเจ้า โปรดประทานความสามารถที่จะฝันให้กับเรา เมื่อเราฝันถึงสิ่งดีๆ งดงาม เราจะได้เข้าใกล้ความฝันของพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงฝันถึงเราทุกคน พ่ออยากขอนักบุญโยเซฟโปรดมอบความฝันให้กับเยาวชน เพราะเยาวชนยังอ่อนเยาว์ เปี่ยมด้วยความสามารถที่จะฝัน ที่จะกล้าเสี่ยง และกล้าเผชิญความยากลำบากต่อสิ่งที่เขาพบในความฝัน

- นอกจากนี้ พ่อขอนักบุญโยเซฟโปรดมอบความเชื่อความศรัทธาให้กับเรา เพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นเมื่อเรามีทัศนคติที่ชอบธรรม เหมือนนักบุญโยเซฟซึ่งเป็นผู้ทรงความยุติธรรม นอกจากนี้ ขอให้เราเติบโตในความเชื่อด้วยความเงียบสุขุม พูดน้อยๆ และปกป้องผู้อ่อนแอและเพื่อนมนุษย์ด้วย