โป๊ปฟรังซิส - คนที่หัวใจคดโกงและแข็งกระด้าง มันยากจะรักษาให้หายได้

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คนบาปสามารถสำนึกผิดและกลับใจ แต่คนที่หัวใจคดโกงและแข็งกระด้าง มันยากจะรักษาให้หายได้ วิบัติจะเกิดกับคนที่ไม่คิดจะห่วงใยคนยากไร้และคนเร่ร่อน 

  • ทรงสอน เวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยาก อย่าเอาแต่พูดว่า 'จะสวดให้นะ' แต่จิตใจไม่ได้สงสารจริงๆ ถ้าทำแบบนี้ เราจะเป็นเหมือนเศรษฐีจอมปาร์ตี้ที่ไม่ได้สัมผัสถึงความทุกข์ของ ลาซารัส ผู้ยากไร้ ซึ่งนอนอยู่หน้าประตูบ้านของตน 

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้พระเยซูตรัสกับพวกฟาริสีเกี่ยวกับเรื่องของลาซารัสผู้ยากไร้กับเศรษฐีที่กินดื่มแบบทิ้งขว้างไม่แยแสคนยากจน

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- เมื่อคนๆ หนึ่งดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปิดตัว รายล้อมไปด้วยความร่ำรวย ความหยิ่งยะโส และเชื่อมั่นใจเครื่องใช้ของตนเอง คนเหล่านี้จะสูญเสียการควบคุมตนเองและไม่คิดว่าตนเองมีข้อจำกัด เหมือนกับที่มันเกิดกับเศรษฐีในพระวรสารซึ่งใช้เวลาไปกับการปาร์ตี้และไม่เคยเหลียวแลคนยากจนที่นอนอยู่ที่ประตูบ้านของตนเลย ทั้งที่เขารู้ว่าคนยากจนนี้เป็นใคร ชื่ออะไร แต่เขาไม่แคร์ เขาเป็นคนบาปไหม ใช่ เขาเป็นแน่ จริงอยู่ที่พระเจ้าทรงให้อภัยคนที่สำนึกผิด แต่หัวใจของชายคนนี้ไม่สำนึก หัวใจของเขากำลังเดินทางเดียวไปสู่ความตาย

- เศรษฐีคนนี้ไม่ใช่คนบาปแบบธรรมดา แต่เขาเป็นคนโกงด้วย เพราะเขารับรู้ถึงความทุกข์ยากทุกอย่างแต่เขาไม่สนใจแม้แต่น้อย วิบัติจงเกิดกับคนที่ไม่คิดจะห่วงใยคนยากไร้และคนเร่ร่อน เพราะมันไม่มีสิ่งใดอันตรายไปกว่าหัวใจที่แข็งกระด้างอีกแล้ว เมื่อใดที่ใจของเราเป็นแบบนี้ มันยากนักที่จะรักษาให้หายได้

- หัวใจเรารู้สึกอย่างไรบ้างเวลาเห็นคนเร่ร่อนหรือเด็กขอทานข้างถนน เราพูดไหมว่า 'พวกนี้คือหัวขโมย' เรารู้สึกเห็นใจคนพวกนี้ไหม หรือแม้ในเวลาที่พวกเขาเหล่านี้แต่งตัวดี แต่ไม่มีงานทำและไม่สามารถจ่ายค่าเช่าบ้านได้ เราพูดไหมว่ามันเป็นเรื่องเฉยๆ ไม่ต้องใส่ใจ หรือว่า เรามองคนเร่ร่อนเป็นเหมือนภูมิทัศน์ของเมืองที่เราอาศัย มองพวกเขาเป็นเหมือนรูปปั้นหรือป้ายรถเมล์ที่เราไม่ต้องใส่ใจ ... สำคัญกว่านั้น เราต้องถามตัวเองว่า เรารู้สึกอะไรบ้างไหมว่าเวลาเห็นข่าวโรงพยาบาลถูกระเบิดและเด็กผู้ยากไร้จำนวนมากต้องถูกฆ่าตาย

- ถ้าเราได้ยินข่าวพวกนี้แล้วแค่พูดว่า 'เดี๋ยวสวดให้' จากนั้นเราก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆ มันมีสิ่งใดไปสัมผัสหัวใจของเราแล้วเหรอ หรือเราเป็นเหมือนเศรษฐีที่หัวใจของเขาไม่ได้สัมผัสถึงความทุกข์ระทมของลาซารัส ถ้าเราเป็นแบบเศรษฐี เรากำลังจะลื่นไถลจากบาปเข้าสู่การโกงแล้ว

- ดังนั้น ให้เราวอนขอพระเจ้าโปรดอย่าให้หัวใจของเราไถลไปสู่การโกงซึ่งไม่มีทางให้หันกลับมาอีก คนบาปสามารถสำนึกผิดและกลับใจ แต่มันยากสำหรับคนที่ปิดตัวเองและมีหัวใจที่คดโกง ดังนั้น ขอให้เราภาวนา เพื่อพระเจ้าจะได้แสดงให้เราเห็นถึงหนทางที่เรากำลังเดินอยู่นี้