โป๊ปฟรังซิสทรงเสร็จสิ้นการฟื้นฟูจิตใจประจำปีแล้วเย็นวันศุกร์ที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเสร็จสิ้นการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปีที่อาริคช่า ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโรม และเสด็จกลับถึงวาติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนการเข้าเงียบจะจบลง พระสันตะปาปา พร้อมด้วยพระคาร์ดินัลและพระสังฆราชที่ปฏิบัติงานในโรมันคูเรีย ได้ถวายมิสซาปิดการเข้าเงียบเพื่อขอพรแด่ประเทศซีเรีย นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังส่งเงินบริจาคจำนวน 100,000 ยูโร ผ่านทางสำนักสังคมสงเคราะห์ส่วนพระองค์ ไปช่วยคริสตชนในซีเรียด้วย

ส่วนการเข้าเงียบครั้งนี้ พระสันตะปาปาทรงขอบคุณ คุณพ่อจูลิโอ มิเคลินี่ ผู้เทศน์เตรียมจิตใจให้พระองค์และสมาชิกโรมันคูเรียตลอดการเข้าเงียบครั้งนี้ด้วย