โป๊ปฟรังซิสเยือน "โคลอมเบีย" 6-11 กันยายน 2017วาติกันประกาศอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะเสด็จเยือน "โคลอมเบีย" ระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2017 โดยเมืองที่จะเสด็จ ประกอบไปด้วย โบโกตา, บียาบีเซนโซ่, เมเดจิน และ การ์ตาเฮน่า

ในส่วนของโลโก้ประจำการเสด็จเยือนนี้ มีความหมายว่า "ขอให้เราออกเดินก้าวแรก" (Demos el primer paso)

การเสด็จเยือนนี้ มีขึ้นหลังรัฐบาลและกลุ่มกบฏ FARC (กองกำลังติดอาวุธเพื่อการปฏิวัติแห่งโคลอมเบีย) ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ หลังสองฝ่ายสู้รบกันมาตั้งแต่ ค.ศ.1964 หรือ 53 ปีเลยทีเดียว โดยพระสันตะปาปาทรงมุ่งหวังจะเสริมสร้างการคืนดีของคนในชาติ หลังแบ่งแยกกันมากว่าห้าสิบปี