โป๊ปฟรังซิส - การมองโลกแง่ดีอาจทำให้เราผิดหวัง แต่การมีความหวังไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอน

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน การมองโลกแง่ดีสามารถทำให้เราพบความผิดหวัง แต่การมีความหวังจะไม่ทำให้เราพบกับความผิดหวังอย่างแน่นอน 

  • ทรงยกตัวอย่าง เวลาเราพบหน้าลูกตัวเอง เรายิ้มออกทันที แม้วันนั้นจะเลวร้ายสุดๆ เพียงไหน แต่ลูกคือความหวัง เมื่อเราพบพวกเขา เรายิ้มออกเสมอ 

  • ทรงชี้ โลกทุกวันนี้อยู่ในวิกฤติความเชื่อต่อพระเจ้า ศาสนากลายเป็นแค่คำพูดแค่ว่า "ฉันเชื่อในพระเจ้า" แต่การปฏิบัติตนไม่นำไปสู่การพบกับพระเจ้าแม้แต่น้อย
ช่วงสายวันพุธที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงเริ่มต้นการสอนคำสอนต่อเนื่องในหัวข้อใหม่ นั่นคือ "ความหวังตามแบบคริสตชน"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- ตอนที่ชาวอิสราเอลถูกเนรเทศ พวกเขาสูญสิ้นทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อิสรภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และแม้แต่ความวางใจในพระเจ้า พวกเขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งและสิ้นหวัง เสียงเรียกของประกาศกอิสยาห์จึงเป็นเหมือนการเปิดใจพวกเขาสู่ความเชื่อ

- เมื่อเราตกอยู่ในความมืดและความยากลำบาก เรายิ้มไม่ออก แต่ความหวังนี่แหละที่สอนเราให้ยิ้มออกในหนทางที่จะพบพระเจ้า หนึ่งในสิ่งที่เกิดกับคนที่ถอยห่างจากพระเจ้าก็คือการไม่มีรอยยิ้ม มันคือรอยยิ้มของความหวังว่าจะพบกับพระอีกครั้ง บางทีเขาอาจหัวเราะเพราะเรื่องตลก แต่เขาสูญเสียรอยยิ้มที่พระเจ้ามอบให้

- มีเพียงความหวังเท่านั้นที่ทำให้เรายิ้มได้ พวกท่านเข้าใจที่พ่อพูดไหม? บ่อยครั้งที่ชีวิตคนเราเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดาร มันยากจะก้าวเดินต่อ แต่ถ้าเราวางใจในพระเจ้า ถิ่นทุรกันดารจะแปรเปลี่ยนเป็นผืนดินที่งดงามและกว้างใหญ่เหมือนทางหลวง ขอแค่อย่าสิ้นหวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จงรักษาความหวังเอาไว้! ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ เวลาเรายืนอยู่ต่อหน้าลูกๆ เรายิ้มออกทันที เพราะลูกคือความหวัง เรายิ้มได้แม้มันจะเป็นวันที่เลวร้ายก็ตาม เพราะเราพบกับความหวังนั่นเอง ลูกคือความหวังของเรา ในชีวิตก็เช่นกัน เราจำเป็นต้องมองความหวังในการพบกับพระเจ้า พระองค์ทรงลงมาบังเกิดเป็นทารกเพื่อเรา สิ่งนี้จะทำให้เรามีความหวังและมอบทุกสิ่งให้กับเรา

- นักบุญจอห์น แบ๊พติสต์ อ้างอิงการเทศนาของประกาศกอิสยาห์ 'เสียงหนึ่งจะดังขึ้นในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางให้กับพระเจ้า' นี่คือเสียงร้องตะโกนที่ดูเหมือนไม่มีใครได้ยิน เป็นเสียงร้องท่ามกลางความสับสนในวิกฤติความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้า เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า โลกทุกวันนี้อยู่ในวิกฤติความเชื่อต่อพระเจ้า ศาสนากลายเป็นแค่คำพูดแค่ว่า 'ฉันเชื่อ' แต่นี่ไม่ใช่หนทางแท้จริงของศาสนาคริสต์ ไม่ใช่หนทางในการแสวงหาพระเจ้า และเตรียมตัวพบกับพระองค์ผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และนำรอยยิ้มมามอบให้เรา

- ดังนั้น ขอให้เราได้รับการสั่งสอนเรื่องความหวัง พวกเราเฝ้ารอการเสด็จมาของพระเจ้าด้วยความมั่นใจ และไม่ว่าเราจะพบกับถิ่นทุรกันดารแบบไหน เราก็จะก้าวเดินผ่านไปให้ได้ เพราะเรารู้ว่าถิ่นทุรกันดารนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ การมองโลกแง่ดีสามารถทำให้เราพบความผิดหวัง แต่การมีความหวังจะไม่ทำให้เราพบกับความผิดหวังอย่างแน่นอน