โป๊ปฟรังซิสย้ำพนักงานฆราวาสในวาติกัน อย่าให้มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะหรือเล่นตุกติกเด็ดขาด

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำกับพนักงานฆราวาสในวาติกัน อย่าให้มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ อย่าเล่นเกมตุกติกหรือเจ้าเล่ห์ในการทำงานเด็ดขาด

  • ทรงขอบคุณพนักงานฆราวาสที่ทุ่มเททำงานให้ออกมาดีที่สุด ทั้งที่บางครั้ง เขาอาจมีเรื่องกังวลใจที่บ้านหรือเจ็บป่วยในวันที่ต้องทำงานก็ตาม 
ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพนักงานฆราวาสที่ปฏิบัติงานในโรมันคูเรียที่มาเข้าเฝ้าถวายพระพรโอกาสวันคริสต์มาส โดยช่วงก่อนหน้านี้ พระสันตะปาปาทรงพบกับบรรดาพระคาร์ดินัล พระสังฆราช และพระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานในโรมันคูเรียไปก่อนแล้ว

สำหรับช่วงนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้โอวาทกับพนักงานทุกคนว่า

- งานคือสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์และครอบครัวของเขา ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีงานทำ เช่นเดียวกัน ขอให้เราภาวนาขอพระเจ้าเพื่อผู้ที่ไม่มีงานทำ ผู้ที่ทำงานที่อาจดูไม่มีความหมาย ผู้ที่ทำงานแล้วได้ค่าจ้างน้อย และผู้ที่ทำงานเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆ

- ในวาติกัน พวกเรามีอีกเหตุผลหนึ่งในการทำงาน นั่นคือ เรามีพระวรสารเป็นหลักและเราต้องเดินตามแนวทางคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ดังนั้น จงอย่าให้มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ หรือจะพูดให้หนักแน่นก็คืออย่าเล่นเกมตุกติกหรือเจ้าเล่ห์เด็ดขาด

- สำหรับพ่อ วันนี้ พ่อขอบคุณท่านแต่ละคนสำหรับการอุทิศตนที่มอบให้กับงานในแต่ละวัน ทุกคนพยายามทำงานให้ออกมาดีที่สุด ทั้งที่เราอาจรู้สึกไม่สบายหรือมีเรื่องให้กังวลใจที่บ้านในบางวัน แต่เราก็ตั้งใจทำให้งานออกมาดี สิ่งนี้ พ่อต้องขอบคุณพวกท่านจริงๆ

- เป็นพิเศษ พ่อขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนกับงานของปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมที่จบลงไป พ่อสัญญาว่า จะสวดให้กับพวกท่านและครอบครัวอย่างแน่นอน