โป๊ปฟรังซิส - คนที่ปฏิเสธความห่วงใยที่พระเจ้ามอบให้ ก็เป็นแกะที่หายไป

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ คนที่ปฏิเสธความห่วงใยที่พระเจ้ามอบให้ ก็เป็นแกะที่หายไป 

  • ตัวอย่างชัดเจนของแกะที่หายไปคือ "ยูดาส" รวมถึงพระสังฆราชหรือพระสงฆ์บางคนที่ดำเนินชีวิตสองมาตรฐานช่วงเช้าวันอังคารที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเทศน์สอนเรื่องลูกแกะหนึ่งตัวที่หายไปจากฝูง พระองค์ย้ำว่า การเจอลูกแกะที่หายไปตัวนี้ น่าชื่นชมยินดียิ่งกว่าแกะ 99 ตัวที่ไม่ได้พลัดหลงไป เช่นเดียวกัน พระบิดาไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาแม้เพียงหนึ่งคนต้องพินาศไป

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเจ้าทรงเป็นเหมือนผู้พิพากษา แต่เป็นผู้พิพากษาที่ห่วงใยและเต็มไปด้วยความอ่อนโยน พระองค์แต่ไม่ประณาม แต่ทรงช่วยเรา พระเจ้าทรงมองมาที่เราและรักเราแต่ละคน พระเจ้าไม่ได้รักเราแบบเหมารวม แต่ทรงเรารักแบบที่เราเป็น รักเราตามชื่อแต่ละคน

- แกะที่หายไป มันไม่ได้หายเพราะมันไม่มีเข็มทิศติดตัว แกะรู้หนทางที่จะไป แต่มันหลงทางเพราะหัวใจไม่รักดีต่างหาก หัวใจมืดบอดด้วยการแยกตัวภายในจิตใจ มันจึงวิ่งหนีเพื่อที่จะถอยห่างจากพระเจ้า และเพื่อสร้างความสุขให้กับความมืดบอดของชีวิตจิตซึ่งนำไปสู่ชีวิตสองมาตรฐาน กล่าวคือ ชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของฝูงแกะและยังเป็นชีวิตที่วิ่งหนีพระเจ้าไปหาความมืด พระเจ้าทรงรู้เรื่องเหล่านี้ดี พระองค์จึงออกตามหาแกะที่หายไป

- ยูดาส ศิษย์ผู้ทรยศพระเยซูคือตัวอย่างของแกะที่หายไป ยูดาสเป็นคนที่มีความขมขื่นอยู่ในจิตวิญญาณ เขาชอบปลีกตัวออกห่างจากพระเจ้า เขาไม่รู้สึกถึงความหอมละมุนของผลตอบแทนจากการได้อยู่ร่วมกับคนอื่น และเช่นเคย เมื่อเขาไม่พอใจกับแกะฝูงนี้ พูดง่ายๆ ก็คือ ยูดาสไม่มีความสุขแล้ว เขาจึงหนีไป เขาหนีเพราะความมืดมิดในจิตใจของเขาแยกเขาออกจากพระเจ้า นี่คือชีวิตสองมาตรฐาน คริสตชนหลายคนเป็นแบบนี้ มันเจ็บปวดที่เราอาจพูดได้ว่า พระสังฆราชหรือพระสงฆ์หลายคนก็เป็นแบบนี้ ยูดาสก็เป็นพระสังฆราช เขาเป็นหนึ่งในพระสังฆราชยุคแรกไม่ใช่หรือ

- ยูดาสคือภาพของแกะที่หายไป เขาไม่เข้าใจสิ่งใดๆ และตอนสุดท้าย เขามองเห็นชีวิตสองมาตรฐานที่มีต่อหมู่คณะ ปีศาจได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดมิดลงในจิตใจซึ่งทำให้เขาหนีห่างจากพระเจ้าเป็นการถาวร เขามองหาแสงสว่าง แต่แสงนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า มันเป็นแสงสว่างปลอมๆ เหมือนพวกแสงไฟที่ประดับต้นคริสต์มาส นี่คือแสงสว่างจอมปลอมที่แยกเราออกห่างจากพระเจ้า

-  เมื่อพระเยซูพบลูกแกะที่หายไป พระองค์ไม่ได้ด่าว่าพวกเขา แม้แกะตัวนั้นจะทำตัวเลวร้ายก็ตาม จำได้ไหมว่า ในสวนเกธเซเมนี พระเยซูเรียกยูดาสว่า 'เพื่อน' นี่คือความห่วงใยของพระเจ้า ดังนั้น คนที่ไม่รู้จักความห่วงใยของพระเจ้า ก็ไม่รู้หลักคำสอนของคริสตศาสนา คนที่ปฏิเสธความห่วงใยของพระเจ้าก็คือแกะที่หายไป