โป๊ปฟรังซิส - พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราคนบาปให้เป็นคนใหม่คนชอบธรรมได้ ถ้าเราตอบรับพระองค์

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ทุกครั้งก่อนที่พระเยซูจะรักษาคนป่วย พระองค์จะยกโทษบาปที่เขาทำทุกครั้ง นี่คือการบอกว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนคนบาปให้กลายเป็นคนใหม่ แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับว่า คนบาปคนนั้นจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจที่พระเยซูมอบให้หรือเปล่า 

  • ทรงยกตัวอย่างคนบาปที่ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจ ได้แก่ นักบุญมารีอา มักดาเลนา ส่วนคนบาปที่ไม่ยอมรับเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้ามอบให้คือพวกธรรมาจารย์และฟาริสี
ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือประกาศกอิสยาห์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ถิ่นทุรกันดารจะอุดมสมบูรณ์ คนตาบอดจะมองเห็น และคนหูหนวกจะได้ยิน ทุกสิ่งจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นโดยพระเจ้า ส่วนพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาคนป่วยที่เดินไม่ได้ให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระเยซูรักษาประชาชนและช่วยเขาให้เห็นหนทางของการเปลี่ยนแปลง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมประชาชนจึงติดตามพระองค์ พวกเขาไม่ได้ติดตามพระเยซูเพราะพระองค์คือสิ่งแปลกใหม่ แต่พวกเขาติดตามเพราะสิ่งที่พระองค์สอนนั้นสัมผัสจิตใจพวกเขา

- สิ่งที่พระเยซูทำไม่ใช่แค่เปลี่ยนสิ่งต่างๆ จากน่าเกลียดเป็นงดงาม หรือเปลี่ยนจากสิ่งที่เลวร้ายให้เป็นดีเท่านั้น แต่พระเยซูทรงทำการเปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนบางสิ่งให้สวยขึ้นเหมือนเครื่องสำอาง แต่นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากข้างใน สิ่งที่พระเยซูเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงสิ่งสร้างของพระเจ้าจากภายใน พระเจ้าสร้างโลกและมนุษย์ก็ตกอยู่ในบาป พระเยซูมาเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่ นี่คือสาระสำคัญของพระวรสารวันนี้ เราได้เห็นกันแล้วว่า ก่อนที่พระเยซูจะรักษาคนป่วย พระองค์ทรงยกโทษบาปของเขา พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงคนป่วยคนนั้นจากคนบาปให้เป็นคนชอบธรรม พระองค์ทรงทำให้เขากลายเป็นคนใหม่ทั้งครบ การเปลี่ยนแปลงคนบาปให้เป็นคนใหม่คนชอบธรรมนี่แหละที่มอบความน่าอับอาย(ให้กับพวกธรรมาจารย์)

- ด้วยเหตุนี้ บรรดาธรรมาจารย์เริ่มจะหารือและบ่นอุบอิบ เพราะพวกเขาไม่ยอมรับอำนาจของพระเยซูที่สามารถเปลี่ยนแปลงเราจากคนบาปให้เป็นคนใหม่คนชอบธรรม เรื่องนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดกับ มารีอา มักดาเลนา เธอมีบาดแผลภายในจิตใจ เธอเป็นคนบาป เธอมีรู้ด้วยตัวเองว่าพระเยซูไม่ใช่รักษาแต่ร่างกายภายนอก แต่พระองค์ยังสามารถรักษาบาดแผลในจิตใจของเธอได้ นั่นคือแผลในจิตวิญญาณนั่นเอง

- พวกเราทุกคนเป็นคนบาป แต่ขอให้เรามองไปที่ต้นกำเนิดของบาปที่เราทำ พระเจ้าจะเสด็จไปตรงนั้นเพื่อสร้างเราขึ้นมาใหม่ และต้นกำเนิดของบาปนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยงานแห่งความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงทำ และเราจะกลายเป็นคนใหม่ พ่อจึงอยากให้เราทุกคนดูที่ก้นบึ้งของบาปที่เราทำและมอบมันให้กับพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ยกโทษบาปและช่วยเราให้เดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ