โป๊ปฟรังซิสประทานพรแด่โรมและโลก พร้อมขอสันติสุขเกิดกับทุกภาคส่วนของโลก

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงอวยพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi) พร้อมย้ำ อำนาจของพระเจ้าไม่ใช่อำนาจแบบใช้กำลังหรืออำนาจเงิน แต่อำนาจของพระเจ้าคือการใช้พลังความรักเพื่อสร้างทุกสิ่ง 

  • ทรงวอนขอสันติภาพในทุกภาคส่วนของโลก ทั้งเมียนมา, ซีเรีย, แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์, ยูเครน โคลอมเบีย และในแอฟริกา 

  • ทรงอวยพร สันติสุขจงบังเกิดกับคนที่มีจิตใจดีที่ทำงานแบบเงียบๆ และอดทน เพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น 

  • ทรงวอนขอสันติสุขจงเกิดกับคนที่ทนทุกข์จากความทะเยอทะยานของนักธุรกิจบางกลุ่มที่โลภและบูชาเงินเป็นพระเจ้าช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการอวยพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi) ซึ่งในหนึ่งปีจะทำสองครั้งคือวันคริสต์มาสและวันปาสกา) โดยปีนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า

- อำนาจของพระกุมาร พระบุตรของพระเจ้าและบุตรของแม่พระ ไม่ได้เป็นอำนาจของโลกนี้ซึ่งตั้งอยู่บนการใช้กำลังและความร่ำรวย แต่นี่คือพลังแห่งความรัก นี่คือพลังที่สร้างสวรรค์และโลก และให้ชีวิตแก่สิ่งสร้างทั้งปวง พลังแห่งความรักนี้นี่เองที่นำพระเยซูคริสต์ทรงถ่อมตนลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และมอบชีวิตพระองค์บนไม้กางเขน นี่ยังเป็นอำนาจของการรับใช้ซึ่งเริ่มขึ้นอาณาจักรพระเจ้าบนโลกใบนี้ อาณาจักรของความยุติธรรมและสันติ วันนี้ สารสำคัญของวันคริสต์มาสได้แผ่ออกไปจนสุดปลายพิภพเพื่อเข้าถึงทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่หวาดกลัวสงครามและความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่ดูเหมือนว่าจะรุนแรงยิ่งวกว่าการแสวงหาสันติภาพ

- สันติสุขแด่ชายหญิงในซีเรีย ดินแดนที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม เหนือสิ่งอื่นใดในเมืองฮาเล็บ (Aleppo) สถานที่ซึ่งหลายสัปดาห์ก่อนมีการต่อสู้อันน่ากลัว

- สันติสุขแด่ชายหญิงในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ขอให้ชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์มีความกล้าและตั้งใจที่จะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้น ประวัติศาสตร์ที่ความเกลียดชังและการแก้แค้นจะสลายไปเป็นความตั้งใจที่จะสร้างอนาคต ความเข้าใจ และความเป็นพี่น้องไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ขอให้อิรัก ลิเบีย และเยเมน ที่ซึ่งประชาชนต้องทนทุกข์จากสงครามและการก่อการร้ายอันโหดเหี้ยม ได้กลับมาพบกับความเป็นหนึ่งเดียวกันและความกลมเกลียวอีกครั้ง

- สันติสุขแด่ชายหญิงในหลายภาคส่วนของทวีปแอฟริกา เฉพาะอย่างยิ่งไนจีเรีย ที่ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายสุดโต่งได้เอาเปรียบเด็กๆ เพื่อทำให้เกิดความกลัวและความตาย ขอสันติจงเกิดกับซูดานใต้และคองโกด้วย

- สันติสุขแด่ชายหญิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครน โคลอมเบีย และเวเนซูเอล่า ขอให้ความขัดแย้งยุติโดยเร็ว

-  สันติสุขแด่ชายหญิงในหลากหลายภาคส่วนของโลกที่กำลังทนทุกข์จากภัยอันตรายและความอยุติธรรมที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขอให้เมียนมาหลอมรวมความพยายามที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติไปพร้อมกับความช่วยเหลือจากนานาชาติ ในการจัดเตรียมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับผู้ที่ต้องการสิ่งนี้อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ขอให้คาบสมุทรเกาหลีพิจารณาความตึงเครียดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามให้ได้

- สันติสุขแด่ทุกคนที่บาดเจ็บหรือสูญเสียคนรักไปจากการก่อการร้าย รวมไปถึงสันติจงบังเกิดแก่คนที่หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวและความตายลงในจิตใจของหลายประเทศและเมืองต่างๆ

- ขอให้สันติภาพไม่ได้เป็นแค่คำพูด แต่เป็นความจริงและเป็นสันติที่จับต้องได้ ขอให้สันติสุขจงบังเกิดกับผู้ที่ถูกทอดทิ้งและพี่น้องชายหญิงที่ทุกข์ระทมจากความหิวโหยและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง สันติสุขจงบังเกิดกับคนที่ถูกขับไล่ ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และคนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

- ขอสันติจงบังเกิดกับคนที่ทนทุกข์จากความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจการค้าของคนบางกลุ่ม เพราะความละโมบและการบูชาเงินตราของคนเหล่านี้จึงนำไปสู่การตกเป็นทาสของมัน

- ขอสันติจงบังเกิดกับคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติด้วย

- สุดท้ายนี้ ขอสันติจงเกิดกับเด็กๆ ในวันพิเศษนี้ซึ่งพระเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นทารก และขอสันติจงบังเกิดกับชายหญิงที่มีจิตใจดีงามที่ทำงานแบบเงียบๆ และอดทนเพื่อสร้างสันติและมนุษยธรรมให้เกิดกับโลกในแต่ละวันด้วย

หลังพระสันตะปาปาตรัสจบลง พระองค์ทรงประทานพรแด่โรมและโลกเป็นการปิดท้าย