โป๊ปฟรังซิสเสด็จไปอวยพรคริสต์มาสโป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์ช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังอารามมารดาพระศาสนจักรในวาติกัน เพื่ออวยพรสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 โอกาสวันคริสต์มาส

ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงมาเคาะประตูอารามมารดาพระศาสนจักรด้วยพระองค์เอง จากนั้น พระสันตะปาปากิตติคุณ ได้เชิญพระสันตะปาปา ฟรังซิส ไปที่วัดน้อยของอาราม เพื่อสวดภาวนาร่วมกัน จากนั้น ทั้งสองพระองค์ได้มาสนทนากันต่อที่ห้องรับแขก ก่อนจะอวยพรแก่กันโอกาสวันคริสต์มาส