โป๊ปฟรังซิสเชิญภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายหลายแห่งทั่วโลก

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งเกิดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อาทิ การวางระเบิดนอกมหาวิหารนักบุญมาร์โก (นิกายคริสต์ค็อปติก) ประเทศอียิปต์, การวางระเบิดนอกสนามฟุตบอลของสโมสรเบชิคตัส ในเมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก  

  • ทรงเชิญคริสตชนแบ่งปันความชื่นชมยินดีให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว และผู้ที่ไม่มีความสุข โอกาสเตรียมจิตใจต้อนรับวันคริสต์มาสที่ใกล้เข้ามาแล้ว


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้เป็นอาทิตย์ที่สามในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวรสารวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ จอห์น แบ๊พติสต์ ถูกจองจำ แต่ได้ส่งศิษย์มาหาพระเยซูและถามว่า "พระองค์ใช่คนที่จอห์น กำลังเทศนาถึงหรือเปล่า" พระเยซูตรัสตอบไปว่า "จงไปบอก จอห์น ในสิ่งที่ท่านได้ยินและเห็น คนตาบอดได้เห็น คนง่อยกลับเดินได้ คนตายกลับคืนชีพ ผู้ที่ไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า

- สิ่งที่พระเยซูตรัสตอบ ไม่ใช่คำพูดทั่วไป แต่เป็นความจริงที่ได้รับการแสดงออกว่าความรอดนั้นมาถึงมนุษย์ได้อย่างไร พระเจ้าเสด็จมาในประวัติศาสตร์เพื่อปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาป พระองค์ทรงให้ที่พักพิงแก่เรา รักษาความเจ็บปวดของเรา พระองค์ทรงพันแผลเราและมอบชีวิตใหม่ให้เรา

- วันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง เราประดับไฟทั้งข้างในและข้างนอกบ้านของเรา สัญลักษณ์เหล่านี้เชิญชวนเราให้ต้อนรับพระเจ้า ผู้เสด็จมาและเคาะประตูเรียกเรา สัญลักษณ์เหล่านี้ยังเชิญชวนเราให้ตระหนักถึงย่างก้าวของพระเจ้าที่เดินอยู่ในพี่น้องผู้ตกทุกข์ได้ยาก เฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

- วันนี้ พระเจ้าทรงเชิญเราให้เปี่ยมด้วยความชืนชมยินดีสำหรับพระผู้ไถ่ของเราที่กำลังจะเสด็จมา พระเจ้ายังเชิญเราให้แบ่งปันความชื่นชมยินดีนี้กับผู้อื่น มอบความหวังและความสุขให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว และผู้ที่ไม่มีความสุข

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งเกิดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อาทิ การวางระเบิดนอกมหาวิหารนักบุญมาร์โก (นิกายคริสต์ค็อปติก) ในกรุงไคโร อียิปต์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 25 คน, การวางระเบิดนอกสนามฟุตบอลของสโมสรเบชิคตัส ในเมืองอิสตันบลู ประเทศตุรกี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 38 คน, ระเบิดพลีชีพที่กรุงโมกาดิชู ประเทศโซมาเลีย และสงครามที่เมืองอเล็ปโป ประเทศซีเรีย

ช่วงท้าย พระสันตะปาปาทรงอวยพรรูปพระกุมารที่เด็กๆ นำติดตัวมา เพื่อรับการอวยพร ก่อนจะนำไปประดับไว้ที่ถ้ำพระกุมารที่บ้านด้วย