โป๊ปฟรังซิส: "ผู้มีใจสุภาพอ่อนโยนย่อมเป็นสุข พระเยซูก็เน้นเสมอว่า 'เรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน'"

  • สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ หนึ่งในบทสอนสำคัญเรื่องมหาบุญลาภคือ "ผู้มีใจสุภาพอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข" (Blessed are the meek) พระเยซูทรงเน้นเรื่องนี้หลายครั้งว่า "เรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน" (I am meek and lowly in heart) นี่คือภาพสะท้อนจิตใจของพระเยซู และเราควรมีหัวใจแบบนี้ 
  • ทรงย้ำ ความสุภาพถ่อมตนและอ่อนโยนคือหนทางในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ และยังเป็นหนทางให้คริสตชนก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
  • ทรงแบ่งปัน ตอนแรก จะไม่ถวายมิสซาวันสมโภชนักบุญทั้งหลายในสวีเดน และจะมาเยือนแค่ 1 วัน แต่พอไตร่ตรองเรื่องคาทอลิกที่ลงทุนบินมาจากประเทศใกล้เคียง และป้องกันการเข้าใจผิดจากพวกคาทอลิกหัวอนุรักษ์นิยมสุดขั้ว พระองค์จึงตัดสินใจถวายมิสซาเพื่อคาทอลิกในสวีเดน 
  • ไม่บ่อยนักที่พระสันตะปาปาจะมาเยือนสวีเดน ประเทศที่มีคาทอลิกอาศัยน้อยมากๆ ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ และทั้งประเทศมีแค่ 1 สังฆมณฑลเท่านั้น ได้แก่ สังฆมณฑลสต็อกโฮล์ม 
  • พระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่มาเยือนสวีเดนคือสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ที่มาเยือนใน ค.ศ.1989 

ช่วงสายวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ภายในสนามสเว็ดบังค์ เมืองมัลเม่อ ประเทศสวีเดน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมประมาณ 15,000 คน นี่เป็นมิสซาเดียวในการเยือนสวีเดนที่พระสันตะปาปาทรงถวายด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์เป็นภาษาสแปนิช และมีล่ามแปลเป็นภาษาสวีดิช ใจความสำคัญมีว่า

- หนึ่งในคุณลักษณะของนักบุญคือเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมท่านเหล่านั้นถึงเป็นที่รู้จักกันว่า 'ผู้เป็นสุข' (เรื่องมหาบุญลาภ) ตัวอย่างที่พ่ออยากยกมาแบ่งปันก็คือนักบุญบริเจ็ตแห่งสวีเดน ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ร่วมของทวีปยุโรป และนักบุญมารี เอลิซาเบ็ธ ฮัสเซลบลัด นางพยาบาลชาวสวีดิชที่เพิ่งได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญไม่นานนี้ ท่านทั้งสองสวดภาวนาและทำงานเพื่อสร้างพันธะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคริสตชน สิ่งนี้ทำให้เราได้ร่วมกันรำลึกถึงการครบรอบ 500 ปีของการปฎิรูปศาสนาโดยมาร์ติน ลูเธอร์

- แบบอย่างของนักบุญทั้งหลายสามารถเป็นกำลังใจให้เรา สนองตอบต่อความท้าทายในยุคปัจจุบันด้วยพละกำลังฝ่ายจิตที่สดใหม่ ในพระวรสารวันนี้ เรื่องผู้เป็นสุข เป็นแรงบันดาลใจให้เราคริสตชนเช่นกัน รวมทั้งผู้ที่ใกล้ชิดกับคนที่ถูกทอดทิ้ง คนที่กลายเป็นส่วนเกินของสังคม เขาก็เป็นสุข นอกจากนี้ ผู้ที่ปกป้องและดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้าก็เป็นสุข รวมทั้งผู้ที่สวดภาวนาและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชนก็เป็นสุขด้วย

- หนึ่งในบทสอนสำคัญจากเรื่องมหาบุญลาภก็คือ 'ผู้มีใจสุภาพอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข (Blessed are the meek)' พระเยซูเน้นเรื่องนี้มาก พระองค์ตรัสหลายครั้งว่า 'เรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน (I am meek and lowly in heart)' นี่คือภาพที่สะท้อนจิตใจของพระเยซูว่าเป็นอย่างไร พระหฤทัยของพระเยซูเปี่ยมด้วยความรักเพื่อเรา ความสุภาพถ่อมตนและอ่อนโยนคือหนทางในการดำเนินชีวิตที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ และยังเป็นหนทางให้คริสตชนก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย

อนึ่ง ตามกำหนดการเดิม พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนสวีเดนแค่ 1 วัน และไม่มีความตั้งใจจะถวายมิสซาเพื่อคาทอลิกในการเยือนครั้งนี้ เพราะพระองค์ต้องการเน้นเรื่องการเป็นประจักษ์พยานของงานคริสตศาสนสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากทรงไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน พระสันตะปาปาทรงยอมรับว่า หน้าที่ของพระองค์คือผู้อภิบาลของฝูงแกะคาทอลิก ฝูงแกะเหล่านี้ บางคนลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินมาจากประเทศอื่นๆ อาทิ นอร์เวย์และเดนมาร์ก เพื่อพบพระสันตะปาปา พระองค์จึงตัดสินใจถวายมิสซาในวันสมโภชทั้งหลายที่สวีเดน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว วันนี้เป็นวันสมโภชสำคัญมากๆ และพระสันตะปาปาจะเลือกอยู่ที่กรุงโรมในวันนี้

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "ในความเป็นจริงแล้ว พ่อต้องการถวายมิสซาสมโภชทั้งหลายให้ตรงวันจริง (1 พฤศจิกายน) แต่มิสซานี้ไม่ควรจัดในสถานที่จัดงานคริสตศาสนสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากไตร่ตรองแล้ว พ่อตัดสินใจจะถวายมิสซานี้ในสวีเดน ทั้งที่รู้ว่ามันอาจเกิดปัญหาแน่ เพราะนี่เป็นวันสำคัญมากที่กรุงโรม แต่พ่อก็อยากถวายมิสซาที่นี่ตามแนวทางที่เลือก เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับคาทอลิกในสวีเดนและที่บินมาจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ พ่อยังต้องการไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดอีกด้วย (ต่อพวกคาทอลิกอนุรักษ์นิยม ซึ่งไม่พอใจที่พระสันตะปาปามาร่วมงานรำลึกการแยกตัวจากคาทอลิก หากพระสันตะปาปาไม่ถวายมิสซาวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เท่ากับว่า พระองค์ทรงไม่ให้ความสำคัญกับวันฉลองของพระศาสนจักร)

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ก่อนภาวนา พระองค์ทรงทักทายผู้แทนของลูเธอรันที่มาร่วมพิธี พร้อมขอร้องทั้งสองนิกายเดินหน้าร่วมกัน เพื่อให้บรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง

Comments