โป๊ปฟรังซิส: "อย่าทำลายพระศาสนจักรด้วยการสร้างความแตกแยกและเงิน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้อง อย่าทำลายพระศาสนจักรด้วยการสร้างความแตกแยกและเงิน อย่าทำให้คริสตชนเกิดความอิจฉากัน โลภ และมักใหญ่ใฝ่สูงเด็ดขาด ทรงชี้ ความแตกแยกและเงินคืออาวุธที่ปีศาจใช้ทำลายกลุ่มคริสตชนตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม สิ่งนี้เกิดจากเมล็ดพันธุ์ความอิจฉาและความมักใหญ่ใฝ่สูงที่ปีศาจหว่านไว้ เมื่อคริสตชนหลงมาเล่นเกมสกปรกนี้ เราจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและนินทากัน 

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง ท่านตำหนิกลุ่มคริสตชนที่กำลังทะเลาะกันและเกิดความแตกแยกกัน

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- ปีศาจมีอาวุธทรงพลัง 2 ชนิดที่จะทำลายพระศาสนจักร นั่นคือ ความแตกแยกและเงิน เรื่องแบบนี้เราเห็นตั้งแต่พระศาสนจักรยุคแรกเริ่มแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความแตกแยกทางเทวศาสตร์หรือความคิดต่างๆ ซึ่งทำให้พระศาสนจักรต้องขาดจากกัน

- ปีศาจหว่านเมล็ดพันธุ์ของความอิจฉา ความมักใหญ่ใฝ่สูง มันหว่านสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราโลภและแตกแยกกัน เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิด ผลที่ตามมาก็คือทุกสิ่งถูกทำลาย ปีศาจพอใจที่เห็นพระศาสนจักรถูกทำลาย ปีศาจพอใจที่เห็นคริสตชนหลงมาเล่นเกมของมัน นี่คือสงครามสกปรก สงครามของการแบ่งแยก และสงครามของการนินทา มันเหมือนการก่อการร้ายในสังคมที่เราอยู่ เพราะภาษานินทาเหล่านี้สามารถฆ่าเราให้ตายทั้งเป็น

- ความแตกแยกแบบนี้ทำให้พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่เติบโต แต่มันทำให้เรามองเห็นหนทางของการเป็นศัตรูกัน มันจะไม่มีวันเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน ปีศาจจะหว่านเมล็ดพันธุ์นี้ในทุกที่ที่มีกลุ่มคริสตชน มันเล็งไว้แล้วว่าต้องทำลายรากฐานของกลุ่มคริสตชน ในกรณีของเมืองโครินธ์ ความร่ำรวยทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนรวยกับคนจน  นักบุญเปาโลจึงตำหนิกลุ่มคริสตชนที่นั่นอย่างรุนแรง เพราะความแตกแยกทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พวกเขามีอยู่ในพระเยซู

- พ่อจึงอยากขอร้องพวกท่านทุกคนว่า อย่าทำลายพระศาสนจักรด้วยการสร้างความแตกแยก อย่าทำให้คริสตชนเกิดความอิจฉากัน โลภ และมักใหญ่ใฝ่สูง แต่พวกท่านต้องทำทุกทางเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า

Comments