โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเราจัดประชุมสันติภาพอย่างยิ่งใหญ่ แต่หัวใจไม่มีสันติและคิดแก้แค้น สันติคงไม่เกิดกับโลก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเริ่มต้นถวายมิสซาเช้าอีกครั้งหลังหยุดพักช่วงฤดูร้อน พร้อมสอน ถ้าเราจัดประชุมสันติภาพอย่างยิ่งใหญ่ แต่หัวใจเราไม่มีสันติและจ้องแก้แค้น สันติภาพก็คงไม่เกิดกับโลก เช่นเดียวกัน ถามตัวเองซิว่า ครอบครัวของเรามีสันติหรือเปล่า ถ้าเรายังไม่สามารถนำสันติมาสู่ครอบครัวหรือหมู่คณะนักบวชที่เราสังกัด คำว่าสันติภาพเพื่อโลกคงไกลเกินไปสำหรับเรา

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โดยนี่เป็นมิสซาแรกนับตั้งแต่หยุดพักฤดูร้อนของชาวอิตาเลี่ยน ความพิเศษของมิสซานี้คือเป็นวันฉลองแม่พระบังเกิด พระวรสารประจำมิสซานี้ ทูตสวรรค์มาเข้าฝันนักบุญโยเซฟ พร้อมกล่าวว่า "อย่ากลัวที่จะรับมารีอาเป็นภรรยา เพราะเด็กที่จะเกิดมานั้นเป็นผลจากฤทธานุภาพของพระจิต บุตรชายคนนี้จะได้รับชื่อว่า 'เอ็มมานูเอล' แปลว่า 'พระเจ้าสถิตกับเรา'"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- วันนี้ ช่วงเริ่มพิธี พ่อกล่าวกับพวกท่านว่า 'พระเจ้าสถิตกับท่าน' คำพูดนี้หมายความว่าพระเจ้าสถิตกับเรา เพื่อเราจะได้เติบโตเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสันติ พวกเราต้องทำงานเพื่อร่วมกันเติบโตในสันติ เพราะสันติสุขคือพระพรที่มีเส้นทางจาริกของตัวเอง เราแต่ละคนต้องลงมือทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้

- หนทางของนักบุญและคนบาปบอกเราว่า พวกเราต้องนำพระพรแห่งสันตินี้เข้าไปยังชีวิตของเราแต่ละคน เราต้องให้สันติสุขนี้เข้าไปในจิตใจของเราและเข้ามาในโลก สันติสุขไม่ได้สร้างได้เพียงข้ามคืน แต่สันติสุขคือพระพรที่ต้องลงมือทำและทำมันทุกวัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงพูดได้ว่า สันติสุขคือพระพรที่ถูกถักถอขึ้นด้วยมือของมนุษย์ นี่คืองานของเราทุกคน

- ว่าแต่เราจะบรรลุเป้าหมายนี้อย่างไร คำตอบก็คือจงทำตัวให้เล็กให้ต่ำต้อยเข้าไว้ ดูแบบอย่างแม่พระ ท่านถ่อมตนลงต่ำ ทำสิ่งเล็กๆ ด้วยความสุภาพ ผิดกับพวกเราในทุกวันนี้ เวลามีประชุมเพื่อสันติภาพแต่ละครั้ง เราพยายามจัดอย่างยิ่งใหญ่ จัดระดับโลก แต่มันไม่เพียงพอหรอก ถ้าหากสันติภาพยังไม่ถูกสร้างขึ้นด้วยการกระทำแบบเล็กๆ น้อยๆ ในทางกลับกัน ท่านสามารถพูดถึงสันติภาพด้วยคำพูดที่วิเศษสวยหรู นำคำพูดเหล่านี้ไปเข้าสู่การประชุม แต่ถ้าในหัวใจของคุณไม่มีสันติ มันก็ไม่มีทางที่สันติภาพจะเกิดขึ้น

- พวกเราควรจะวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้าสำหรับปรีชาญาณในการสร้างสันติ ลงมือทำสิ่งเล็กๆ ในแต่ละวัน เฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ที่เราอยู่ในสงครามและยังคงแสวงหาสันติให้เกิดกับโลก มันคงเป็นการดีที่เราจะเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้ และถามตัวเองว่า 'หัวใจของเราเป็นอย่างไร มันยังอยู่กับสันติอยู่หรือเปล่า แล้วครอบครัวของเราล่ะ มีสันติหรือยัง ถ้าเรายังไม่สามารถนำพาสันติมาสู่ครอบครัวหรือหมู่คณะนักบวช คำว่าสันติภาพเพื่อโลกคงไม่เพียงพอสำหรับเรา'


Comments