โป๊ปฟรังซิสเตือนสติสังฆราชคาทอลิก "อย่าตกเป็นเหยื่อของการนินทาและเงิน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติบรรดาสังฆราชคาทอลิก อย่าตกเป็นเหยื่อของการนินทาและเงิน เพราะปีศาจใช้สองสิ่งนี้ทำลายพระศาสนจักร ทรงย้ำ ความแตกแยกในหมู่สงฆ์ ส่วนมากเกิดจากการนินทา นี่คือการก่อการร้ายและนำไปสู่ความแตกแยกในกลุ่มสงฆ์ 
ช่วงสายวันศุกร์ที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกใหม่ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โดยทั้งหมดเพิ่งเสร็จสิ้นการอบรมจากสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนพวกเขาว่า

- พ่ออยากเตือนสติพระสังฆราชทุกคนว่า หนึ่งในหน้าที่สำคัญสุดของพระสังฆราชก็คือจงสนองตอบการขอความช่วยเหลือจากบรรดาพระสงฆ์

- นอกจากนี้ พันธกิจสำคัญอันดับต้นๆ ของพระสังฆราชก็คือการออกไปตามหาลูกแกะที่หายไปให้กลับมาหาพระเจ้า รวมไปถึงการไปหาคนที่ไม่เชื่อในพระเยซูและต่อต้านพระองค์ จงไปสัมผัสพวกเขาและเชิญให้มารู้จักพระองค์

- กระแสเรียกอีกอย่างของพระสังฆราชก็คือจงดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู จงรักเพื่อนพี่น้องผ่านทางการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี

- สิ่งที่อันตรายมากๆ และปีศาจใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการทำลายพระศาสนจักร นั่นคือ ความแตกแยกและเงิน พ่อขอย้ำเลยว่า ความแตกแยกส่วนมากมักเกิดจากลิ้น กล่าวคือ มันมาจากการนินทา นี่คือการก่อการร้ายและนำไปสู่ความแตกแยกในกลุ่มพระสงฆ์

- สุดท้ายนี้ พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระสังฆราชจะดูแลประชากรของพระเจ้าอย่างดี จำไว้ว่า ประชากรของพระเจ้ามอบความไว้ใจในตัวท่าน นอกจากนี้ ขอให้ท่านดูแลพระสงฆ์ของตน ดูแลบรรดาผู้กำลังเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ เพราะนี่คือหน้าที่ของพวกท่านพระสังฆราชทุกคน

Comments