โป๊ปฟรังซิส: "นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้าคือผู้แจกจ่ายความเมตตาและทำตัวพร้อมเสมอที่จะรับใช้ทุกคน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสถาปนานักบุญใหม่ "นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" พร้อมยกย่องท่านเป็นผู้แจกจ่ายความเมตตาและทำตัวพร้อมเสมอที่จะรับใช้ทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งทารกที่ถูกทอดทิ้งและผู้ยากไร้ ทรงแบ่งปัน ซิสเตอร์เทเรซาชอบพูดเสมอว่า "ฉันไม่ได้พูดภาษาเดียวกับพวกเขา แต่ฉันสามารถยิ้มได้" ดังนั้น เราต้องนำรอยยิ้มของคุณแม่เทเรซามาไว้ในหัวใจของเรา และมอบรอยยิ้มนี้ให้กับคนที่เราพบระหว่างการเดินทางในชีวิต ทรงชี้ สำหรับนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้า ความเมตตาคือเกลือที่ทำให้งานของท่านมีรสชาติและยังเป็นแสงสว่างในความมืด พร้อมกันนี้ หลังมิสซา ทรงเลี้ยง "พิซซ่า" แก่ผู้ยากไร้ 1,500 คน โอกาสที่ซิสเตอร์เทเรซาแห่งกัลกัตต้า ผู้ดูแลผู้ยากไร้ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสถาปนานักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้า ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางผู้ร่วมพิธีกว่า 150,000 คน

ช่วงเริ่มพิธี พระคาร์ดินัล อันเจโล่ อมาโต้ สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงเพื่อประกาศการเป็นนักบุญ อ่านคำร้องขอให้พระสันตะปาปาสถาปนาบุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้าเป็นนักบุญ จากนั้น พระสันตะปาปาทรงประกาศการเป็นนักบุญ ส่วนพระธาตุของนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้าซึ่งใช้ในพิธีนี้คือ "หยดเลือดของท่าน"

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- 'ใครกันจะรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าได้' คำถามจากหนังสือปรีชาญาณที่เราได้ฟังไปเมื่อครู่นี้ เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตระหนักถึงเสียงเรียกของพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ แต่การจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า สิ่งแรกที่เราต้องทำคือค้นหาให้ได้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร เราต้องหาคำตอบนี้ในหนังสือปรีชาญาณ นั่นคือ 'มนุษย์ได้รับการสอนให้รู้ถึงสิ่งที่พอพระทัย'

- พวกเราทุกคนได้รับการเรียกมาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าในแบบที่จับต้องได้ซึ่งเราวอนขอในคำภาวนาและการยืนยันความเชื่อ การติดตามพระเยซูไม่ใช่งานสำหรับคนอ่อนแอ แต่เป็นงานที่ต้องจริงจัง มันต้องใช้ความกล้าที่จะยอมรับในพระอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวของคนยากไร้ที่สุดในกลุ่มคนยากไร้ และต้องอุทิศตัวเองให้กับการรับใช้

- คุณแม่เทเรซาคือผู้แจกจ่ายความเมตตา ท่านทำตนให้พร้อมเสมอเพื่อทุกคน ท่านทำการนี้โดยผ่านทางการเปิดตัวเองต้อนรับและปกป้องชีวิตมนุษย์ ชีวิตทารกในครรภ์มารดาและทารกที่ถูกทอดทิ้ง คุณแม่เทเรซาประกาศอย่างชัดเจนว่า ทารกที่อยู่ในครรภ์คือคนที่อ่อนแอที่สุดและด้อยโอกาสที่สุด ท่านรับใช้คนที่ถูกทอดทิ้งให้อดตายอยู่ข้างถนน ท่านมองเห็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าประทานให้เขาเหล่านั้น สำหรับคุณแม่เทเรซา ความเมตตาคือเกลือที่รสชาติต่องานของท่าน ความเมตตาคือแสงสว่างซึ่งส่องแสงในความมืด

- วันนี้ พ่ออยากส่งต่อแบบอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงและนักบวชต่อผู้ที่เป็นอาสาสมัคร ขอให้คุณแม่เทเรซาเป็นแบบอย่างความศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่าน คุณแม่เทเรซาชอบพูดว่า 'บางที ฉันไม่ได้พูดภาษาเดียวกับพวกเขา แต่ฉันสามารถยิ้มได้' ขอให้เรานำรอยยิ้มของคุณแม่เทเรซามาไว้ในหัวใจของเราและมอบรอยยิ้มนี้ให้กับคนที่เราพบระหว่างการเดินทางในชีวิต เฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทนทุกข์ต่างๆ

- หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยพระองค์ทรงขอบคุณคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมที่ทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งเสมอมา นอกจากนี้ พระองค์ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อ "ซิสเตอร์อิสซาเบล" ธรรมทูตชาวสเปนวัย 51 ปี ซึ่งถูกหัวขโมยยิงเสียชีวิตในประเทศเฮติ เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมาด้วย

อนึ่ง หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงเป็นเจ้าภาพเลี้ยง "พิซซ่า" แก่ผู้ยากไร้ 1,500 คนที่อาศัยอยู่ในกรุงโรม โดยพระองค์เชิญพวกเขามากินพิซซ่ากับพระองค์หลังมิสซา ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน พระสันตะปาปาทรงเลี้ยงอาหารพวกเขา โอกาสที่ซิสเตอร์เทเรซาแห่งกัลกัตต้า ผู้ดูแลผู้ยากไร้ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ ดังนั้น วันนี้จึงเป็นวันของผู้ยากไร้อย่างแท้จริง

Comments