โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องไม่นิ่งเฉยหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เวลาเจอสิ่งไม่ถูกต้อง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คริสตชนไม่สามารถนิ่งเงียบหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เวลาเจอสิ่งไม่ถูกต้อง หนึ่งในตัวอย่างชัดๆ พระศาสนจักรต้องอย่าเมินเฉยต่อการช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ร้องเรียกขอความเมตตา เพราะการมอบความเมตตาให้คนอื่น คือการแสดงให้เห็นถึงพันธกิจของพระเจ้าในชีวิตเรา ทรงย้ำ ความเมตตาต้องถูกแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะเทศน์สอนสัตบุรุษ ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไปโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนเกี่ยวกับกิจการงานเมตตาที่คริสตชนควรกระทำ

พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า

- ความรักของพระเจ้าจะไม่มีวันลดน้อยลงในชีวิตของเราหรือในประวัติศาสตร์ ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งสดใส ร้อนรน และเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า ความรักของพระเจ้ามีเสน่ห์ดึงดูดมากกว่าจะพรรณาออกมาได้หมดจริงๆ

- การแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตัวของพระเยซู พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นถึงความรักของพระบิดาด้วยการยอมตายเพื่อไถ่บาปเราบนไม้กางเขน

- ดังนั้น ในการเผชิญหน้ากับความจริง พวกเราไม่สามารถนิ่งเงียบหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ หนึ่งในนั้นก็คือพระศาสนจักรไม่สามารถเมินเฉยหรือหันหลังให้กับรูปแบบความยากจนต่างๆ ที่ร้องเรียกหาความเมตตา จำไว้ว่า ความเมตตาต้องถูกแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม เพราะนี่คือการทำให้โลกรู้ว่า พันธกิจของพระเจ้ามีอยู่จริงและมองเห็นได้ท่ามกลางเราทุกคน

- วันนี้ พ่อทราบว่า มีบรรดาอาสาสมัครรับใช้ผู้ยากไร้จำนวนมากอยู่ ณ ที่นี้ด้วย (มาร่วมมิสซาแต่งตั้งนักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตต้า) พ่ออยากบอกว่า พวกท่านคือสิ่งล้ำค่าของพระศาสนจักร เพราะท่านแสดงออกถึงความเมตตาอย่างแท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยาก พ่อขอเป็นกำลังใจและจะภาวนาเพื่อพวกท่าน พ่อพร้อมเสมอที่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกท่านในการเดินหน้าทำพันธกิจนี้ต่อไป

Comments