โป๊ปฟรังซิส: "จุดอ่อนของพระเจ้าคือใจดีและเมตตา พระเจ้าไม่เคยจดจำความผิดในอดีตที่เราทำ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน จุดอ่อนของพระเจ้าคือความใจดีและมีเมตตา เมื่อพระเจ้าโอบกอดเรา พระองค์จะลืมความผิดที่เราเคยทำ เพราะพระองค์ไม่จดจำความผิดในอดีต พระเจ้ามีแต่ให้อภัยเรา เหมือนที่พระเยซูทรงทำให้เห็นเวลาเข้าไปบ้านของคนเก็บภาษี เมื่อพวกเขากลับใจ พระองค์ไม่จดจำความผิดของพวกเขา ทรงชวนไตร่ตรอง "เคยคิดบ้างไหมว่า เวลาเราไปแก้บาป มันมีความชื่นชมยินดีและการฉลองเกิดขึ้นบนสวรรค์ เพราะมนุษย์คนหนึ่งสำนึกผิดและกลับใจ"

ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเล่าอุปมา 3 เรื่อง ได้แก่ลูกแกะที่หายไป, เงินเหรียญที่หายไป และลูกล้างผลาญ โดยทั้งสามเรื่องเป็นความชื่นชมยินดีของคนเลี้ยงแกะที่พบแกะที่หายไป, หญิงม่ายที่เจอเงินหนึ่งเหรียญที่หายไป และพ่อที่ได้ลูกคนเล็กกลับมา หลังจากหายตัวไป

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า

- เมื่อคนบาปกลับใจและยอมให้พระเจ้าตามหาเขา คนบาปคนนั้นจะไม่ถูกลงโทษ เพราะพระเจ้านำความรอดไปมอบให้เขา พระเจ้าทรงต้อนรับคนบาปกลับมายังบ้านของพระองค์ด้วยจิตวิญญาณแห่งความชื่นชมยินดีและการเฉลิมฉลอง พระเจ้าทรงกางแขนออกต้อนรับเราเพื่อที่เราจะได้กลับมาเดินบนหนทางนี้อีกครั้ง พระเจ้าทรงรอเราอย่างอดทน การให้อภัยของพระองค์จะลบล้างความผิดในอดีตที่เราทำ พระเจ้าทรงลบความผิดเราด้วยความรักที่มีต่อเรา

- จุดอ่อนของพระเจ้าคือพระองค์ทรงใจดีมีเมตตา เมื่อพระองค์ทรงสวมกอดเรา พระองค์จะลืมความผิดที่เราทำทันที นี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูทรงทำให้เห็นด้วยเมื่อพระองค์เข้าไปในบ้านของคนบาปและร่วมโต๊ะอาหารกับพวกเขา

- ดังนั้น วันนี้ พ่อมีคำถามให้พวกเราไปไตร่ตรอง พ่อขอถามว่า 'เราเคยลองคิดบ้างไหมว่า ทุกครั้งที่เราไปแก้บาป มันมีความชื่นชมยินดีเกิดขึ้นในสวรรค์ เพราะมนุษย์คนหนึ่งสำนึกผิดและกลับใจ พ่ออยากให้พวกเราไปลองคิดถึงเรื่องนี้ดูจริงๆ'

Comments