โป๊ปฟรังซิสเชิญทุกคนภาวนาเพื่อสตรีที่ถูกใช้แรงงานทาสและเจอภาระหนักอึ้งในชีวิต

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อสตรีที่ถูกใช้แรงงานทาส เผชิญภาวะสงคราม และเผชิญภาระหนักในชีวิต โดยตรัสเรื่องนี้ ระหว่างการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โอกาสวันอัสสัมชัญ

ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โอกาสวันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดว่า

- วันอัสสัมชัญ หรือวันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คือธรรมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคน ความชื่นชมยินดีของสตรีผู้สุภาพถ่อมตนจากกาลิลีได้ถูกถ่ายทอดผ่านทางบทมักญีฟีกัต และมันได้กลายเป็นบทเพลงของมวลมนุษยชาติ ซึ่งดีใจที่จะได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมาหาเรา และยังนำเราทุกคนเข้าไปสู่สวรรค์พร้อมพระองค์ด้วย

- บทเพลงมักญีฟีกัตของแม่พระยังนำเราทุกคนให้คิดเกี่ยวกับสถานการณ์โลกที่แสนเศร้าในตอนนี้ เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสตรีที่เผชิญภาระหนักอึ้งของชีวิต เผชิญหน้ากับความรุนแรง ถูกใช้แรงงานในงานที่ทำลายศักดิ์ศรีสตรี และต้องถูกใช้แรงงานทาส

- ขอให้เราภาวนาเพื่อสตรีเหล่านี้ จะได้เริ่มต้นชีวิตแห่งสันติ ความยุติธรรม และความรัก พวกเธอเฝ้ารอวันที่จะได้พบกับความรู้สึกว่าไม่ต้องถูกย่ำยีศักดิ์ศรีอีกต่อไป

- ขอแม่พระผู้ต้องทนทุกข์อย่างมากในชีวิต ช่วยทำให้เราคิดถึงสตรีเหล่านี้ให้มากๆ ขอให้เราวอนขอพระเจ้าเพื่อที่พระองค์จะปกป้องพวกเธอและนำพวกเธอให้รอดพ้นจากการเป็นทาสต่างๆ ด้วย

Comments