โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ต้องแยกแยะดีและชั่วให้ออกจากกัน ชีวิตสีเทาต้องไม่มีในชีวิตสงฆ์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงให้ข้อคิดกับสมาชิกเยสุอิต พระสงฆ์ต้องแยกแยะดีและชั่วให้ออกจากกัน ชีวิตสีเทาต้องไม่มีในชีวิตพระสงฆ์ ทรงหวังเห็นหลักสูตรการอบรมผู้เตรียมเป็นพระสงฆ์ สอนให้รู้จักปรีชาญาณของการแยกแยะ เพราะพระสงฆ์ต้องแยกแยะผิดหรือถูกให้เป็น

"ลา ชิวิลตา คัคโตลิก้า" นิตยสารคาทอลิกของคณะเยสุอิต ตีพิมพ์บทสอนของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ที่กล่าวกับบรรดาสมาชิกเยสุอิตในเมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์ ระหว่างไปร่วมงานเยาวชนโลก 2016 โดยพระสันตะปาปาทรงใช้เวลาประมาณ 40 นาที ตรัสสอนพวกเขา ซึ่งใจความสำคัญมีดังนี้

- เวลาสอนผู้รับการอบรมเตรียมเป็นพระสงฆ์ (เณร) จงสอนพวกเขาให้รู้จักปรีชาญาณของการแยกแยะ พระศาสนจักรยุคนี้ต้องเติบโตด้านความสามารถในการแยกแยะฝ่ายจิต หลักสูตรการอบรมเตรียมเป็นพระสงฆ์บางหลักสูตรดำเนินอยู่บนความเสี่ยงที่ตั้งอยู่บนข้อจำกัดของการแยกแยะ เรามักจะสอนว่า 'คุณทำแบบนี้ได้ คุณทำแบบนั้นไม่ได้' ปัญหาจะเกิดเมื่อเณรคนนั้นได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ เขาจะพบตัวเองอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากก็ตอนเขาต้องชี้แนะแนวทางให้เยาวชนหรือผู้ใหญ่ สัตบุรษจะถามเขาว่า 'ทำแบบนี้ได้ไหม ทำแบบนั้นได้หรือไม่' ผลที่ตามมาก็คือ พวกเขาจะออกจากห้องแก้บาปไปด้วยความผิดหวัง มันไม่ใช่เพราะพระสงฆ์ไม่ดีนะ แต่มันเป็นเพราะพระสงฆ์ไม่มีความสามารถมากพอที่จะแยกแยะสถานการณ์และร่วมเผชิญปัญหาไปกับสัตบุรุษ พระสงฆ์ยุคนี้ต้องรู้จักแยกแยะให้เป็น สิ่งนี้จำเป็นมากๆ ในการทำงานอภิบาล

- นอกจากนี้ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมว่าที่พระสงฆ์ในอนาคต ไม่เพียงแค่แนวคิดทั่วไปหรือเป็นนามธรรม แต่เราต้องสอนพวกเขาให้ชัดเจนถึงสิ่งที่จับต้องได้และสอนให้พวกเขาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม เราจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ชีวิตพระสงฆ์ต้องไม่มีจุดดำบนขาว หรือขาวบนจุดดำ เพราะนี่คือสีเทา โทนสีเทาต้องไม่มีในชีวิตพระสงฆ์ เราต้องสอนพวกเขาให้แยกแยะพื้นที่สีเทานี้ให้ได้

Comments