โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตคริสตชนไม่ใช่วิดีโอเกมส์หรือละครที่เน้นความบันเทิงเป็นหลัก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ชีวิตคริสตชนไม่ใช่วิดีโอเกมส์หรือละครที่เน้นความบันเทิงเป็นหลัก แต่ชีวิตคริสตชนต้องจริงจังและมีเป้าหมาย เพื่อที่เราจะได้บรรลุเป้าหมายสำคัญ นั่นก็คือ การได้รับความรอดนิรันดรในสวรรค์ และนี่คือสาเหตุสำคัญที่พระเยซูย้ำว่า เราต้องเข้าทางประตูแคบ นี่คือประตูที่พระเจ้าหยิบยื่นมาให้ และเราต้องไม่พลาดโอกาสที่จะเข้าประตูนี้ให้ได้

ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "จงพยายามเข้าทางประตูแคบ เพราะหลายคนพยายามจะเข้าไป แต่จะเข้าไปไม่ได้"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ แบบสั้นๆ ว่า

- พระเจ้าทรงมอบโอกาสให้เรามากมายเพื่อจะได้ช่วยเราให้ได้รับความรอด ประตูแห่งความรอดคือโอกาสที่เราต้องไม่ทำให้เสียเปล่า เราต้องไม่สร้างวาทกรรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการช่วยให้รอดจากบาปและต้องอย่าเป็นคนที่สงสัยในพระเยซู แต่เราต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้ นี่คือโอกาสที่จะได้รับความรอดพ้นจากบาปซึ่งพระเจ้าทรงหยิบยื่นมาให้เรา ทำไมพ่อถึงพูดแบบนี้ ก็เพราะพระเจ้าตรัสไว้ว่า 'เราไม่รู้ว่า เจ้ามาจากที่ใด'

- พี่น้องที่รัก หลายคนสงสัยว่า ถ้าพระเจ้าทรงความดีและรักเรา ทำไมพระองค์ต้องปิดประตูใส่เรา คำตอบก็คือ เพราะชีวิตไม่ใช่วิดีโอเกมส์หรือละคร(ที่สนุกไปวันๆ) แต่ชีวิตเราต้องจริงจังและมีเป้าหมาย เพื่อที่เราจะได้บรรลุเป้าหมายสำคัญ นั่นก็คือ การได้รับความรอดนิรันดร

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อตุรกี ภายหลังเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในพิธีมงคลสมรสที่เมืองกาเซียนเต็ป ซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศซีเรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 50 คน และส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ ด้วย

Comments