โป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์ ที่ 16 ยืนยันสละตำแหน่งพระสันตะปาปาเพราะร่างกายล้าจากการเดินทางไกลๆ

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงยืนยัน สละตำแหน่งพระสันตะปาปาเพราะเหตุผลเดียว ก็คือ ร่างกายอ่อนล้ามากกับการเดินทางไกลเยือนประเทศต่างๆ ทำให้ปฏิบัติหน้าที่พระสันตะปาปาได้ไม่เต็มที่ โดยทริปที่ทำให้ตัดสินใจแบบนี้คือ "เม็กซิโกและคิวบา" ประกอบกับ ทริปต่อไปคือ "งานเยาวชนโลก 2013 ที่บราซิล" ซึ่งเดินทางไกลไม่แพ้กัน จึงตัดสินใจสละตำแหน่ง เพื่อให้คนที่พร้อมกว่ามาทำหน้าที่แทน ทรงเผย ก่อนที่ พระสันตะปาปา ฟรังซิส จะไปปรากฏพระองค์ครั้งแรก ณ ระเบียงมหาวิหารหลังจากได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ทรงโทรมาหาพระสันตะปาปากิตติคุณ แต่ว่าไม่ได้รับสาย ก่อนจะโทรกลับไป เพื่อยืนยันว่า ตัวพระสันตะปาปากิตติคุณจะนบนอบต่อพระสันตะปาปา ฟรังซิส อย่างแน่นอน

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงให้สัมภาษณ์กับ เอลิโอ เกร์เรโร่ ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือชีวประวัติของพระองค์ท่านเล่มล่าสุด ชื่อว่า "ผู้รับใช้ของพระเจ้าและมนุษยชาติ" (Servant of God and Humanity) หนังสือเล่มนี้ จะวางขายเป็นภาษาอิตาเลี่ยน วันที่ 30 สิงหาคม 2016

ใจความสำคัญของบทสัมภาษณ์ มีดังต่อไปนี้

- พระสันตะปาปากิตติคุณ ย้ำว่า สาเหตุหลักของการสละตำแหน่งพระสันตะปาปา มาจากสาเหตุเดียวนั่นคือ ตอนที่สละตำแหน่ง พระองค์มีพระชนมายุ 86 ชันษา และรู้สึกว่า ร่างกายรับไม่ไหวแล้วกับการเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นพันธกิจการอภิบาลของพระสันตะปาปาที่มีต่อประชากรของพระเจ้า

- ทริปที่ทำให้พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 รู้สึกว่า ร่างกายรับไม่ไหวแล้วคือการเดินทางเยือนเม็กซิโกและคิวบา ตอนนั้น แพทย์ส่วนพระองค์ (นายแพทย์ปาตริซิโอ โปลิสก้า) ได้ถวายคำแนะนำว่า พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ควรลดการเดินทางไกลๆ ซึ่งตัวพระองค์เองก็ทรงเห็นด้วย

- เมื่อทรงพิจารณาแล้ว ทริปต่อจากเม็กซิโกและคิวบา ก็คือ การไปร่วมงานเยาวชนโลก 2013 ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นการเดินทางไกลอีกครั้ง พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงคิดว่า เมื่อร่างกายเป็นแบบนี้ มันจะทำให้พระองค์ปฏิบัติหน้าที่พระสันตะปาปาได้ไม่เต็มที่ จึงทรงตัดสินใจสละตำแหน่งในที่สุด เพื่อให้คนที่พร้อมกว่าเข้ามาทำหน้าที่พระสันตะปาปาแทน

- พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ยืนยันว่า ตอนประกาศสละตำแหน่ง พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่มีใครบังคับแต่อย่างใด ทุกอย่างเกิดจากการรับรู้ข้อจำกัดของตัวพระองค์เองและภาวนาไตร่ตรองมาอย่างดีแล้ว พระองค์เชื่อในพระญาณสอดส่องของพระเจ้า และมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

- พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ยังเปิดเผยด้วยว่า วันที่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้รับเลือก ก่อนที่จะไปปรากฏพระองค์ครั้งแรก ณ ระเบียงมหาวิหารนักบุญเปโตร พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงโทรศัพท์มาหาพระองค์ แต่ตัวพระสันตะปาปากิตติคุณไม่ได้รับสาย แต่หลังจากกลับจากการไปพบประชาชนเป็นครั้งแรก พระสันตะปาปากิตติคุณทรงโทรศัพท์กลับไปหาพระสันตะปาปา ฟรังซิส เพื่อแสดงความยินดีและกล่าวถวายความเคารพ พร้อมยืนยันว่าจะนบนอบต่อพระสันตะปาปา ฟรังซิส


Comments