โป๊ปฟรังซิส: "เคล็ดลับในการภาวนาของพระเยซูคือการเรียกหาพระบิดา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน เคล็ดลับในการภาวนาของพระเยซูคือการเรียกหาพระบิดา ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงแนะเคล็ดลับนี้ให้เราทุกคนด้วยการสอนให้สวดบทข้าแต่พระบิดา ทรงชี้ สิ่งสำคัญในการสวดบทข้าแต่พระบิดาซึ่งเราทุกคนลืมกันไปก็คือ "การวอนขอพระจิต" พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุก่อการร้ายที่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี และกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถานช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารประจำวันนี้ พระเยซูทรงสอนศิษย์ให้สวดบทข้าแต่พระบิดา

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า

- การเรียกหา 'พระบิดา' เป็นเหมือนเคล็ดลับในการภาวนาของพระเยซู นี่คือกุญแจที่พระเยซูทรงมอบให้เรา เพื่อที่เราจะสามารถเข้าไปสู่มิตรภาพของการเสวนาด้วยความมั่นใจกับพระบิดา

- พระเยซูยังสอนเราให้วอนขอพระบิดาผ่านทางบทข้าแต่พระบิดา นั่นคือ 'พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ' และ 'พระอาณาจักรจงมาถึง' สองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพระนามของพระบิดา เพราะนี่คือการมอบที่ว่างให้กับพระเจ้าและให้พระองค์ดำเนินการในชีวิตของเรา

- นักบุญลูกายังได้บันทึกสิ่งที่พระเยซูสอนเวลาสวดข้าแต่พระบิดาเพิ่มอีก 3 สิ่ง ซึ่งล้วนแต่เป็นการแสดงออกถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของเรา ได้แก่ ขนมปังหรืออาหารในชีวิต การให้อภัย และการช่วยเราให้พ้นจากการประจญ พวกเราวอนขออาหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต เราไม่ได้วอนขอสิ่งฟุ่มเฟือย พวกเราวอนขอการให้อภัยสำหรับบาปผิดของเรา เพื่อที่เราจะสามารถให้อภัยคนอื่น และเราวอนขอให้เรารอดพ้นจากการประจญ เพราะเรารู้ว่า เราอ่อนแอ และมักติดกับดักความชั่วและการโกงได้ตลอดเวลา

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูต้องการสอนเรามีความมั่นใจในพระเจ้าพระบิดา พระเยซูต้องการให้เรามีความเชือ เพื่อที่ความอดทนของเราจะได้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญสุดและเป็นสิ่งที่เรามักไม่วอนขอพระเจ้าเลยก็คือพระจิต พระคุณของพระจิตจะช่วยเราดำเนินชีวิตอย่างดี ดำเนินชีวิตด้วยปรีชาญาณ ความรัก และทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้น จากนี้ไป เวลาเราสวดบทข้าแต่พระบิดา เราแต่ละคนอย่าลืมสวดขอพระบิดาให้ประทานพระจิตแก่พวกเราด้วย

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้สูญเสียจากเหตุก่อการร้ายที่นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี และกรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งทำให้ผู้มีบริสุทธิ์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วย

Comments