โป๊ปฟรังซิส: "อยากเห็นคริสตชนใส่ใจและเยี่ยมผู้ป่วยเหมือนที่พระเยซูทรงทำ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นคริสตชนทุกคน เอาใจใส่และเยี่ยมผู้ป่วยเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงทำเป็นแบบอย่าง ทรงแบ่งปัน สังคมของเราถูกฉาบด้วยวัฒนธรรมทิ้งขว้างซึ่งทอดทิ้งผู้อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม คริสตชนต้องปฎิเสธวัฒนธรรมนี้แล้วดำเนินชีวิตด้วยวัฒนธรรมแห่งการยอมรับกัน
ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังโรงพยาบาลโปรโกชิม เมืองคราครูฟ ประเทศโปแลนด์ เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนี้ ส่วนมาก จะเป็นผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า

- สำหรับตัวพ่อเอง การไปที่ไหนแล้วได้ไปเยี่ยมผู้ป่วย สิ่งนี้คือความพิเศษมากๆ ในชีวิตของพระเยซู พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับผู้ป่วยทุกคน พ่อจึงอยากดำเนินชีวิตให้เหมือนกับพระองค์ด้วยการใส่ใจต่อผู้ป่วย พระศาสนจักรก็ใส่ใจต่อผู้ป่วยเหมือนกับแม่ที่ดูแลลูกทุกคน

- การมาเยี่ยมและใส่ใจผู้ป่วยคือสิ่งที่พ่ออยากให้คริสตชนทุกคนกระทำ นี่คือความต้องการของพ่อที่อยากให้คริสตชนทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเหมือนที่พระเยซูทรงทำเป็นแบบอย่าง แต่น่าเศร้า สังคมของเราถูกทำให้เปรอะเปื้อนด้วยวัฒนธรรมทิ้งขว้าง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมของการยอมรับกัน

- เหยื่อของวัฒนธรรมทิ้งขว้างก็คือผู้อ่อนแอและผู้เปราะบาง อย่างไรก็ตาม มันยังมีความงดงามบ้างที่ได้เห็นโรงพยาบาลแห่งนี้ต้อนรับผู้ป่วยทุกคน พ่อจึงอยากเรียกร้องคริสตชนทุกคนให้ใส่ใจต่อวัฒนธรรมของการยอมรับกัน จงรับใช้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยความรักและความอ่อนโยน เพราะนี่จะทำให้เราเจริญเติบโตในความเป็นมนุษย์


Comments