โป๊ปฟรังซิสเสด็จไปภาวนาที่ "เอ้าชวิตช์" ค่ายกักกันชาวยิวระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปภาวนาที่ "เอ้าชวิตช์" ค่ายกักกันชาวยิวระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งชาวยิวถูกนาซีฆ่าตายที่นี่ไปกว่า 5 ล้านคน โอกาสนี้ พระองค์ทรงเข้าไปภาวนาในห้องที่ "‎นักบุญแม็กซิมิเลี่ยน โกลเบ‬" สงฆ์คาทอลิกชาวโปแลนด์ เสียชีวิต หลังจากถูกจับเข้าไปขังและอดอาหารในนี้ (ท่านยอมตายแทน ฟรานซิสเซ็ค กายอฟนีเซ็ค) นอกจากนี้ ทรงพบกับผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันดังกล่าวด้วย

สำหรับการมาเยือนเอ้าชวิตช์ พระสันตะปาปาไม่ได้ตรัสใดๆ ทั้งสิ้น พระองค์ทรงนิ่งเงียบและภาวนาให้กับผู้สูญเสียทุกคน


Comments