โป๊ปฟรังซิส: "ผู้นำทางการเมืองต้องจริงจังกับการหยุดยั้งการเบียดเบียนศาสนาที่ถึงขั้นฆ่ากันตาย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงร่วมเป็นทุกข์ไปกับชาวอาร์เมเนียนที่ต้องเผชิญการสังหารหมู่จากกองทัพอ็อตโตมันในศตวรรษที่แล้ว โดยตรัสเรื่องนี้ว่าเป็น "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ซึ่งปีที่แล้ว พระองค์ก็ตรัสแบบนี้จนทำให้ตุรกีไม่พอใจ จนต้องเรียกทูตประจำสันตะสำนักกลับประเทศไปนานถึง 10 เดือน ทรงย้ำ ผู้นำทางการเมืองต้องจริงจังกับการหยุดยั้งการเบียดเบียนศาสนาที่ถึงขั้นฆ่ากันตาย 
24 มิถุนายน 2016 - สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีของอาร์เมเนีย เพื่อพบปะคณะรัฐบาลและผู้บริหารประเทศ ในส่วนใจความสำคัญของสิ่งที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีว่า

- อาร์เมเนียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ นี่คือประเทศแรกที่ประกาศให้คริสตศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ นอกจากนี้ เป็นที่เชื่อกันว่า พื้นที่บางส่วนของประเทศเป็นอาณาเขตของสวนเอเมนในพระคัมภีร์ด้วย

- อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ข้าพเจ้าต้องขอกล่าวถึงเหตุการณ์ในศตวรรษที่แล้วซึ่งเกิดการสังหารหมู่ หรือที่เราเรียกกันว่า "เม็ตซ์ เยเกิร์น" (ความชั่วสุดเลวร้าย) เมื่อชาวอาร์เมเนียนกว่า 1.5 ล้านคนต้องถูกกองทัพอ็อตโตมานฆ่าตาย นี่คือโศกนาฏกรรมที่เกิดจากการบิดเบือนอย่างสุดขั้วและยังใช้ศาสนามาเป็นข้ออ้าง นี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ว่าได้

- ส่วนยุคนี้ บางทีอาจเลวร้ายกว่ายุคแรกเริ่มของบรรดามรณสักขี เพราะยุคนี้มีการแบ่งแยกและเบียดเบียนการประกาศความเชื่อในศาสนาอย่างเลวร้าย ดังนั้น นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บรรดาผู้นำทางการเมืองต้องทำงานอย่างจริงจังเพื่อยุติความทุกข์ระทมและความขัดแย้ง และต้องช่วยปกป้องเหยื่อที่ถูกทำร้าย ขณะเดียวกัน ขอให้ช่วยส่งเสริมความยุติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

Comments