โป๊ปฟรังซิส: "อยากเป็นคนดีพร้อมเหมือนพระบิดา เราต้องรักศัตรูและภาวนาให้คนที่เบียดเบียนเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน สิ่งที่ยากสุดในการเป็นคนดีพร้อมเหมือนพระบิดา ก็คือ "การรักศัตรูและภาวนาให้คนที่เบียดเบียนเรา" ทรงชี้ การสวดขอพระเจ้าให้ส่งผู้นำที่ไม่ดีหรือคนที่เราเกลียดไปลงนรก เป็นการกระทำที่ผิด สิ่งที่ถูกคือเราต้องสวดให้พวกเขา เพราะคำภาวนาจะเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นคนดีขึ้นและยังทำให้เราดีพร้อมเหมือนพระบิดา ทรงย้ำ คำสอน "อย่าฆ่าคน" ยังรวมไปถึงการไม่ใส่ร้ายคนอื่นด้วยช่วงเช้าวันอังคารที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงสอนว่า "จงรักศัตรู จงภาวนาให้คนที่เบียดเบียนท่าน"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- คำสอนของพระเยซูที่ว่า "จงรักศัตรู จงภาวนาให้คนที่เบียดเบียนท่าน" ขัดแย้งกับสิ่งที่พวกนักปราชญ์ทางกฎหมายสั่งสอนเป็นอย่างมาก พวกนั้นสอนว่า "จงรักเพื่อนบ้านและเกลียดศัตรู" พวกนักปราชญ์เหล่านี้ห่วงแต่เรื่องของตัวเอง แต่พระเยซูแสดงให้เห็นว่า ความรู้สึกที่แท้จริงตามตัวบทกฎหมายนั้น พระองค์สามารถเติมเต็มได้

- พระเยซูทรงมอบตัวอย่างให้เห็นมากมาย เพื่อแสดงให้เห็นว่าความรักมีความใจกว้างมากกว่าตัวบทกฎหมาย คำกล่าวที่ว่า 'อย่าฆ่าคน' ยังหมายถึงการไม่ใส่ร้ายหรือโกรธกับเพื่อนพี่น้อง และยังหมายถึงการมอบเสื้อผ้าให้กับที่ต้องการมัน หรือจะเป็นการเดินร่วมทางเพิ่มอีกหนึ่งไมล์ไปกับคนที่ต้องการให้มีเพื่อนร่วมทางไปกับเขา

- สิ่งที่พระเยซูสอนไม่ได้เป็นแค่การเติมเต็มตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยรักษาจิตใจของเราด้วย ในการอธิบายของพระเยซูที่มีต่อบทบัญญัติเหล่านี้นี่คือการจาริกในการเยียวยา หัวใจทุกดวงมีบาดแผลจากบาป เราแต่ละคนก็เช่นกัน ต้องได้รับการเยียวยารักษาเพื่อจะได้เป็นเหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์ผู้ทรงดีพร้อม

- สิ่งสุดท้ายและเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการเดินไปสู่ความดีพร้อมก็คือสิ่งที่พระเยซูตรัสในวันนี้นี่แหละ 'จงรักศัตรู จงภาวนาให้คนที่เบียดเบียนท่าน' พ่ออยากแบ่งปันเรื่องหนึ่ง สมัยเป็นเด็ก คนทั่วไปจะสวดขอพระเจ้าว่า 'ขอพระเจ้าโปรดส่งพวกผู้นำเผด็จการไปลงนรกเถิด' แต่นั่นไม่ถูกต้อง เพราะพระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราและภาวนาให้ศัตรูของเรา

- ดังนั้น ขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทานให้เราแต่ละคนได้ภาวนาเพื่อคนที่ทำร้ายและเบียดเบียนเรา อานุภาพของคำภาวนาจะบันดาลให้เกิด 2 สิ่ง ได้แก่ มันจะเปลี่ยนแปลงคนๆ นั้นให้ดีขึ้น และมันจะทำให้เรากลายเป็นลูกที่ดีพร้อมเหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์

Comments