โป๊ปฟรังซิสร่วมประณามเหตุระเบิดพลีชีพเช้าวันปาสกาที่เมืองลาฮอร์ ปากีสถาน

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงร่วมประณามเหตุระเบิดพลีชีพในเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ซึ่งเกิดเหตุในเช้าวันอาทิตย์ปาสกา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 65 คน พร้อมขอร้องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดูแลปกป้องชาวคริสต์ที่เป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศด้วย ช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดราชินีแห่งสวรรค์ โอกาสวันจันทร์แรกของเทศกาลปาสกา โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันว่า

- พวกเรามายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้ ต่อหน้าคูหาฝังศพอันว่างเปล่าของพระเยซู เรามารำพึงด้วยความประหลาดใจและซาบซึ้งต่อธรรมล้ำลึกแห่งการเสด็จกลับคืนชีพของพระเจ้า ใช่แล้ว ชีวิตชนะความตาย ความเมตตาและความรักชนะบาป นี่คือสิ่งจำเป็นของความเชื่อและความหวังที่จะเปิดออกให้กับสิ่งใหม่ๆ

- โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พวกเราถูกเรียกมาให้กลับไปค้นหาและต้อนรับการประกาศการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูด้วยใจร้อนรน ขอให้เราพูดพร้อมกันว่า "พระคริสตเจ้าองค์ความหวังของข้าพเจ้า ทรงกลับคืนชีพแล้ว"

- ถ้าพระคริสตเจ้าเสด็จมาในชีวิตของเรา พวกเราสามารถมองสิ่งต่างๆ ด้วยหัวใจใหม่ ดวงตาคู่ใหม่ มองในทุกเหตุการณ์ของชีวิต แม้จะเป็นช่วงเวลาย่ำแย่มืดมิดที่สุด ทุกอย่างก็จะถูกแปรเปลี่ยนให้เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง ถ้าเรามีเชื่อวางใจในพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยเรา ทุกสิ่งเป็นไปได้เสมอ

หลังการภาวนาราชินีแห่งสวรรค์จบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพโจมตีบริเวณลานจอดรถของสวนสาธารณะในเมืองลาฮอร์ เมืองเอกของรัฐปันจาบ ทางตะวันออกของประเทศปากีสถาน เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต 65 คน และบาดเจ็บกว่า 300 คน โดยวันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ปาสกาซึ่งบริเวณดังกล่าว ชาวคริสต์ได้ออกมาเดินพักผ่อนกันด้วย

"พ่อขอประณามเหตุร้ายที่เกิดขึ้น และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้มีอำนาจทุกคน ช่วยกันสร้างสันติให้เกิดกับท้องถิ่นนี้โดยเร็ว และขอให้ทุกคนช่วยกันปกป้องศาสนิกชนที่เป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศด้วย"


Comments