โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ต้องตรวจสอบความประพฤติที่ไม่นำพาสัตบุรุษไปใกล้ชิดพระเยซู"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน สงฆ์คาทอลิกต้องตรวจสอบความประพฤติต่างๆ ที่ไม่ได้นำพาสัตบุรุษใกล้ชิดพระเยซู อาทิ ตารางและแผนงานต่างๆ ที่ไม่ตอบสนองความต้องการเรื่องศีลอภัยบาป, กฏเกณฑ์ตามประสามนุษย์ หรือความไม่ยืดหยุ่นที่ทำให้คนถอยห่างจากพระเจ้า สิ่งเหล่านี้ต้องถูกนำมาพิจารณาอีกครั้ง ทรงแนะ การพิจารณานี้ต้องไม่ลดคุณค่าของพระวรสาร ขณะเดียวกัน มันต้องไม่ทำให้ผู้รับศีลอภัยบาปที่อยากคืนดีกับพระบิดา ต้องพบความผิดหวัง


ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีโปรดศีลอภัยบาปและเฝ้าศีลมหาสนิท 24 ชั่วโมง ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารประจำพิธีนี้เป็นเหตุการณ์ที่ "บาร์ทิเมอัส" ชายขอทานตาบอดส่งเสียงร้องหาพระเยซูที่กำลังเสด็จผ่านไปให้มาช่วยรักษาเขา ที่สุดแล้ว ความเชื่อของเขาที่มีต่อพระเจ้าได้ทำให้เขากลับมามองเห็นอีกครั้ง

สำหรับบทเทศน์ในพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- พระเยซูเดินผ่านและเข้าไปช่วยเหลือบาร์ทิเมอัส แต่โชคร้าย ยังมีอีกหลายคนที่เดินไปโดยไม่หยุดดู และไม่อยากเสียเวลากับใครบางคนที่กรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ดังนั้น ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ขอให้เราเป็นเหมือนบาร์ทิเมอัสที่ละทิ้งทุกสิ่งซึ่งสกัดกั้นเราไม่ให้เดินไปหาพระเยซู จงอย่ากลัวที่จะละทิ้งสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เรารู้สึกสุขสบายและทำให้เรายึดติดอยู่กับมัน ขอให้เราลุกขึ้นและค้นหาคุณค่าของจิตวิญญาณเราอีกครั้ง

- ยุคนี้ เฉพาะอย่างยิ่ง พวกเราผู้อภิบาลถูกเรียกมาเพื่อฟังเสียงร่ำไห้ของทุกคนที่ปรารถนาจะพบกับพระเจ้า พวกเราต้องกลับมาตรวจสอบความประพฤติของเราที่ไม่ได้ช่วยนำผู้คนไปใกล้ชิดกับพระเยซู อาทิ ตารางและแผนงานต่างๆ ที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนที่มารับศีลอภัยบาป, กฎเกณฑ์ตามประสามนุษย์, ความไม่ยืดหยุ่นของเราที่อาจทำให้ผู้คนห่างไกลจากความอ่อนโยนของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ทำให้พระวรสารลดคุณค่าลง ขณะเดียวกัน เราต้องไม่ทำให้ผู้ปรารถนาจะคืนดีกับพระบิดาต้องพบกับความผิดหวัง เพราะพระบิดายังคงเฝ้ารอลูกชายและลูกสาวของพระองค์กลับมาบ้านอีกครั้ง

- พวกเราทุกคนได้รับการเลือกสรรให้เป็นผู้อภิบาล เราได้รับกระแสเรียกให้มาปลุกความปรารถนาให้เกิดกการกลับใจอีกครั้ง เราต้องเป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกของการพบหน้ากัน (พระเจ้ากับมนุษย์) เพื่อที่ชายและหญิงทุกคนที่มารับศีลอภัยบาปจะได้พบกับพระบิดา

หลังพิธีนี้จบลง พระสันตะปาปาทรงไปคุกเข่ารับศีลอภัยบาป และจากนั้น ก็ออกมาโปรดศีลอภัยบาปให้สัตบุรุษด้วย

ประมวลภาพ: 24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า

Comments