โป๊ปฟรังซิสล้างเท้าผู้ลี้ภัยวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงล้างเท้าผู้ลี้ภัยจากหลากหลายศาสนาในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ โดยจำนวนนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นความเป็นพี่น้องกันแผ่ขยายไปทั่งโลก เพื่อที่สันติภาพจะได้บังเกิดอย่างแท้จริง

ช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาระลึกถึงพระเยซูทรงเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายและล้างเท้าผู้ลี้ภัยซึ่งนับถือศาสนาต่างๆ ภายในศูนย์ผู้ลี้ภัยกรุงโรม ประเทศอิตาลี

โดยผู้ลี้ภัยที่ได้รับการล้างเท้าจากพระสันตะปาปา เป็นชาวมุสลิม 3 คน โดยเป็นชาวซีเรีย, ปากีสถาน และ มาลี, ชาวฮินดู 1 คน, ชาวคาทอลิก 4 คน ทั้งหมดเป็นชาวไนจีเรีย, ชาวคริสต์นิกายค็อปติก 3 คน ทั้งหมดเป็นชาวเอริเทรีย และสตรีอิตาเลี่ยนที่เป็นคาทอลิก 1 คน โดยเธอทำงานที่ศูนย์ผู้ลี้ภัยแห่งนี้ สรุปแล้ว มีทั้งหมด 12 คน แบ่งเป็น ชาย 8 คน หญิง 4 คน

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า

- ยังมีหลายคนที่ทำตัวเหมือน จูดาส อิสคาริโอท ที่หว่านความขัดแย้งและบาดหมางเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง อาทิ พวกที่ค้าอาวุธสงครามและค้าขายเครื่องมือที่ทำให้เกิดการนองเลือดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตนเอง

- พวกท่านแต่ละคน (หมายถึงผู้ลี้ภัย) ก็มีเรื่องราวความเป็นมาของตนเอง พวกท่านต้องแบกกางเขนเยอะมาก ต้องพบความเศร้าโศก แต่อย่างไรก็ตาม พวกท่านยังมีหัวใจที่เปิดออกซึ่งต้องการความเป็นพี่น้องกัน

- วันนี้ พ่ออยากเน้นย้ำถึงพลังของการพูดจาที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ อากัปกิริยาการแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องกัน เป็นมิตรกัน และมีสันติ ท่ามกลางคนต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมซึ่งปรารถนาอย่างแท้จริงถึงสันติและต้องการแก้ปัญหาเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้องที่แท้จริง และเพื่อเป็นประจักษ์พยานอันทรงพลังว่า โลกก็ต้องการสิ่งนี้เช่นเดียวกัน

- ไม่ว่าเราจะศาสนาใดก็ตาม พ่อขอให้เราแต่ละคน สวดขอพระเจ้าเพื่อความเป็นพี่น้องกันนี้จะได้แผ่ขยายไปทั่วโลกด้วยเถิด

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาทรงล้างเท้าผู้ลี้ภัย


Comments