โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าหัวใจเราแข็งกระด้างและปิดตาย เราจะไม่มีวันเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ถ้าหัวใจของเราแข็งกระด้างและปิดตาย เราจะไม่มีวันเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้าเหมือนกับพวกธรรมาจารย์ในพระคัมภีร์ที่รู้ดีเรื่องเทวศาสตร์ แต่ทัศนคติไม่เปิดรับสิ่งที่พระเยซูสอนเลย ทรงย้ำ หัวใจที่ปิดตาย จะไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาปและจะเป็นหัวใจที่ไม่รู้จักการให้อภัยด้วยมิสซาเช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือประกาศกเจเรมีห์ พระเจ้าตรัสกับประชาชนว่า "จงฟังเสียงของเรา แล้วเราเป็นพระเจ้าของท่าน และท่านจะเป็นประชากรของเรา จงเดินตามทางที่เราสั่งไว้ แล้วท่านจะได้อยู่อย่างเป็นสุข" อย่างไรก็ตาม ชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้า กลับดื้อด้านและประพฤติผิดยิ่งขึ้นไปอีก ส่วนพระวรสารประจำวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูขับไล่ปีศาจออกจากตัวคนใบ้ แต่พวกธรรมาจารย์กล่าวว่า พระองค์ทำได้ด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจ และเรียกร้องให้พระองค์แสดงเครื่องหมายจากสวรรค์อีกครั้ง

พระสันตะปาปาทรงเทศนให้ข้อคิดว่า

- ในบทอ่านวันนี้ ประชากรของพระเจ้าที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้น รวมถึงตัวพวกเราด้วย มันเป็นความไม่ซื่อสัตย์ของเราเองที่ทำให้ใจแข็งกระด้างยิ่งขึ้น มันคือการปิดหัวใจของเรา เมื่อใดที่ใจแข็งกระด้าง เราจะไม่มีทางเข้าใจความเมตตาของพระเจ้าได้เลย ความเมตตาของพระเจ้าจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจเท่านั้น

- ส่วนพระวรสารวันนี้ เห็นได้ชัดว่า พวกธรรมาจารย์มีความรู้เรื่องเทวศาสตร์อย่างดี แต่หัวใจของเขาปิดสนิท กระนั้น ประชาชนต่างหากที่พิศวงกับสิ่งที่พระเยซูทำ พวกเขามีความเชื่อ เพราะพวกเขาเปิดใจ คนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ เป็นคนบาป แต่ที่แน่ๆ คือพวกเขาเปิดใจ ตรงกันข้ามกับพวกนักเทวศาสตร์ พวกเขามีทัศนคติปิดตาย พวกเขาแสวงหาแต่การอธิบายสิ่งที่เกิด แต่ไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูสอน พวกเขามัวแต่ถามหาเครื่องหมายจากสวรรค์

- ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของหัวใจที่ปิดตาย หัวใจที่ไม่ยอมให้พระเมตตาของพระเจ้าเข้าไปข้างใน หัวใจที่หลงลืมวาจาของการให้อภัย

- ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป หัวใจของเราก็จะเปิดรับพระเมตตาของพระเจ้าและเราจะกลับมาเป็นผู้มีความเชื่ออีกครั้ง

- ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้าสำหรับพระหรรษทานแห่งความซื่อสัตย์ ก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความซื่อสัตย์คือการยอมรับว่าเราเป็นคนบาป ถ้าเราไม่ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เราก็เริ่มต้นไม่ดีแล้ว เราต้องวอนขอพระหรรษทานเพื่อให้หัวใจของเราไม่แข็งกระด้าง และต้องวอนขอพระหรรษทานของการให้อภัยด้วย

Comments