โป๊ปฟรังซิส: "คนที่อยู่อย่างสุขสบายต้องอย่าลืมช่วยคนกำลังตกทุกข์ได้ยาก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชปาสกาและอวยพรแด่โรมและโลก พร้อมรำลึกผู้สูญเสียจากเหตุก่อการร้ายในทุกภาคส่วนของโลก เฉพาะอย่างยิ่งที่ตุรกีและเบลเยียม ซึ่งวันนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี อัลแบร์ ที่ 2 และสมเด็จพระราชินี เปาลาของเบลเยียม มาร่วมพิธีด้วย ทรงย้ำ คนที่ตอนนี้อยู่อย่างสุขสบายต้องอย่าลืมช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก อาทิผู้ลี้ภัยสงครามและเด็กที่เผชิญภาวะอดอยากจากสงคราม ทรงปลอบโยนผู้สิ้นหวัง อาทิ คนชราที่ถูกทอดทิ้ง วัยรุ่นที่รู้สึกตนเองไร้อนาคตช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสมโภชปาสกา และประทานพรแด่โรมและโลก (อูร์บ เอ็ด ออร์บิ) จากระเบียงมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ซึ่งการประทานพรนี้ โดยปกติจะทำปีละ 2 ครั้งคือสมโภชปาสกาและสมโภชพระคริสตสมภพ สำหรับมิสซานี้ พระสันตะปาปาไม่ได้เทศน์ในพิธี โดยให้ทุกคนได้รำพึงเงียบๆ แบบส่วนตัว

ในส่วนการประทานพรแด่โรมและโลก พระสันตะปาปาตรัสว่า

- โอกาสวันปาสกา ขอพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ โปรดอยู่ใกล้ผู้ตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้าย ซึ่งรูปแบบการก่อการร้ายอันป่าเถื่อนยังคงแผ่ขยายการนองเลือดในส่วนต่างๆ ของโลก ดังที่เราเห็นล่าสุดที่เบลเยียม, ตุรกี, ไนจีเรีย, ชาด, แคเมอรูน และโก๊ตดิวัวร์

- สารวันปาสกาของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ เป็นสารแห่งชีวิตเพื่อมนุษยชาติ เฉพาะอย่างยิ่งคนที่แสวงหาการหลีกหนีจากการเบียดเบียนข่มเหงและความยากไร้ อาทิ ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยสงคราม รวมไปถึงเด็กๆ ที่หนีภัยสงคราม ความอดอยาก ความยากไร้ และความไม่ยุติธรรมทางสังคม นี่คือการเรียกร้องไปยังทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่สุขสบายว่าอย่าหลงลืมพวกเขาเด็ดขาด

- สำหรับทุกคนที่สูญเสียความหวังและความชื่นชมยินดีในชีวิต สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องดิ้นรนกับการอยู่อย่างโดดเดี่ยว สำหรับเยาวชนที่ดูเหมือนว่าตัวเองไม่มีอนาคต พ่ออยากกล่าวย้ำถึงพระวาจาของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ ซึ่งตรัสว่า "ดูซิ เราทำทุกสิ่งขึ้นใหม่ ... ผู้ใดกระหาย เราจะให้ผู้นั้นดื่มจากธารน้ำแห่งชีวิตโดยไม่คิดราคา" (วิวรณ์ 21:5-6)

- สุดท้ายนี้ ขอให้สารแห่งการปลอบโยนของพระเยซู ช่วยเราแต่ละคนให้เริ่มออกเดินทางครั้งใหม่ด้วยความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่ เพื่อส่องแสงหนทางของการคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาสมโภชปาสกาและประทานพร "แด่โรมและโลก"


Comments