โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าให้อภัยและไม่จำความผิด ต่างจากมนุษย์ที่ปากพูดอภัยได้ แต่ไม่ลืมสิ่งที่เขาทำ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ พระเจ้าให้อภัยและไม่จดจำความผิดของเรา เพราะพระองค์ทรงเมตตามนุษย์ทุกคน ต่างกับมนุษย์ ที่บางครั้งบอก "อภัยได้ แต่ไม่ลืมความเลวที่เขาทำกับเรา" สาเหตุที่มนุษย์เป็นแบบนี้เพราะหัวใจของเรายังไร้ความเมตตา ทรงถาม เราสวดบทข้าแต่พระบิดา "โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น" แต่ถ้าเราให้อภัยคนอื่นไม่ได้ แล้วพระเจ้าจะให้อภัยเราได้อย่างไร ในเมื่อหัวใจของเราไม่เปิดรับการอภัยจากพระองค์ ทรงสอน บางครั้งเจอคู่กรณีบนถนน แล้วไม่ทักทายกัน แต่ในใจไม่มีอะไรติดค้างกันแล้ว แค่นี้ก็โอเคแล้ว 

มิสซาเช้าวันอังคารที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา พระวรสารวันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงสอนว่า "เราต้องยกโทษเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง" (มธ 18:22)

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- เมื่อพระเจ้าทรงให้อภัยโทษ การอภัยโทษนี้ช่างยิ่งใหญ่และดูราวกับว่าพระเจ้าทรงไม่จดจำความผิดของเรา มันช่างตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรามนุษย์ทำเลยก็ว่าได้ เราไปไล่ดูประวัติศาสตร์เลยก็ได้ ตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ และยุคปัจจุบัน เราไม่เคยลืมเลือน ทำไม? ก็เพราะเราไม่มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตา

- เวลาเราสวดบทข้าแต่พระบิดา เรายังภาวนาว่า "โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น" ถ้าเราไม่สามารถจะให้อภัยคนอื่น แล้วพระเจ้าจะให้อภัยเราอย่างไรล่ะ พระเจ้าต้องการจะให้อภัยเรา แต่พระองค์ทำไม่ได้ เพราะเราไม่เปิดใจรับการอภัย เมื่อเป็นเช่นนี้ ความเมตตาก็เข้ามาไม่ได้

- หลายคนถามว่า "พระสันตะปาปา ผมอภัยได้ แต่ผมไม่ลืมความเลวที่เขาทำกับผม" โอเค! จงวอนขอพระเจ้าโปรดช่วยให้ท่านลืมสิ่งเหล่านั้น บางครั้ง พวกเราบางคนพูดว่า "ผมให้อภัยนะ แต่ก็ต่อเมื่อเขาจะมาชดใช้สิ่งที่ได้ทำลงไป" สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะนี่ไม่ใช่การให้อภัยแบบพระเจ้า

- ดังนั้น ขอให้เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาเตรียมจิตใจของเราเพื่อจะได้รับการยกโทษจากพระเจ้า และก็ขอให้เรายกโทษให้คนอื่นด้วย จงยกโทษจากใจจริง บางครั้ง เราเจอหน้ากันบนถนน เราอาจไม่ทักทายกัน แต่ในใจเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้ว ถ้าเราทำได้เช่นนี้ เราก็เข้าใกล้พระเมตตาของพระเจ้าแล้วComments