โป๊ปฟรังซิสจะล้างเท้าให้ผู้ชาย 8 คน ผู้หญิง 4 คนในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

เพื่อนนักข่าวสายวาติกัน ส่งข้อมูลมาให้ Pope Report เมื่อครู่นี้ (22.15 น.) สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส จะถวายมิสซาฉลองพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท และล้างเท้า "ผู้ลี้ภัย" ภายในศูนย์ผู้อพยพลี้ภัยประจำกรุงโรม 
โดยผู้ลี้ภัยที่จะได้รับการล้างเท้าจากพระสันตะปาปา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ชาวมุสลิม 3 คน โดยเป็นชาวซีเรีย, ปากีสถาน และ มาลี

- ชาวฮินดู 1 คน

- ชาวคาทอลิก 4 คน ทั้งหมดเป็นชาวไนจีเรีย

- ชาวคริสต์ นิกายค็อปติก 3 คน ทั้งหมดเป็นชาวเอริเทรีย

- สตรีอิตาเลี่ยนที่เป็นคาทอลิก 1 คน โดยเธอทำงานที่ศูนย์ผู้ลี้ภัยแห่งนี้

สรุปแล้ว 12 คน แบ่งเป็น ชาย 8 คน หญิง 4 คน

... ข้อมูลของเพื่อนักข่าวสายวาติกันที่ส่งให้ Pope Report มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง 99.99% ดังนั้น ผมมั่นใจว่า นี่ไม่ผิดพลาดแน่ จึงขอนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบตามนี้ครับ

Comments