แต่งตั้ง "บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" เป็น "นักบุญ" วันที่ 4 ก.ย. 2016

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงลงนามอนุมัติการแต่งตั้ง "บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตต้า" เป็น "นักบุญ" อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมิสซาสถาปนานักบุญใหม่องค์นี้ จะจัดวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016 (วันที่ 5 กันยายน 2016 เป็นวันครบรอบ 19 ปีที่ซิสเตอร์เทเรซาแห่งกัลกัตต้า สิ้นใจ ... ท่านสิ้นใจวันที่ 5 กันยายน ค.ศ.1997)นอกจากนี้ การแต่งตั้งนักบุญใหม่องค์อื่น มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 5 มิถุนายน 2016 พระสันตะปาปาจะถวายมิสซาแต่งตั้ง "บุญราศีสตานิสลาฟ ป้าปซินสกี้ และ บุญราศี แมรี่ เอลิซาเบ็ธ เฮสเซลบลัด" เป็นนักบุญ

วันที่ 16 ตุลาคม 2016 พระสันตะปาปาจะถวายมิสซาแต่งตั้ง "บุญราศีโรซาริโอ โบรเชโร่ และ บุญราศี ซานเชส เดล ริโอ" เป็นนักบุญComments