โป๊ปฟรังซิส: "อย่าตัดสินลงโทษคนมาแก้บาป แต่จงอภัยโทษเขาด้วยความเมตตาเหมือนพระบิดา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบสงฆ์ที่จะเป็น "ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม" ซึ่งจะถูกส่งออกไปทำงานทั่วโลกโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พร้อมย้ำ เวลาฟังแก้บาป สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรา ไม่ใช่บาป แต่เป็นคนบาปที่สำนึกผิด ดังนั้น อย่าตัดสินลงโทษเขา แต่จงอภัยโทษด้วยความเมตตาเหมือนที่พระบิดาทรงทำ ทรงชี้ การที่คนๆ หนึ่งมาสารภาพ แสดงว่าเขา "ละอาย" กับสิ่งที่ทำ พระสงฆ์จึงต้องมีทัศนคติที่เคารพและให้กำลังใจพวกเขาในการกลับใจ ทรงสอนหน้าที่ของพระสงฆ์คือถ่ายทอดความเป็นแม่ของพระศาสนจักรให้กับทุกคน 

ช่วงเย็นวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงพบกับบรรดาสงฆ์ที่จะเป็น "ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม" ซึ่งจะถูกส่งออกไปทำงานทั่วโลกโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยสงฆ์เหล่านี้จะได้รับการมอบหมายจากพระสันตะปาปาให้อภัยโทษบาป 5 ประการที่พระสันตะปาปาเท่านั้นสามารถทำได้ (อ่านรายละเอียดจาก Pope Report ได้ที่ http://on.fb.me/1SeP5PT)

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงให้ข้อคิดพวกเขาว่า

- อันดับแรก พ่อขอเตือนใจพวกท่านว่า หน้าที่ของท่านคือการถูกเรียกให้มาถ่ายทอดธรรมชาติความเป็นมารดาของพระศาสนจักร พระศาสนจักรคือแม่ เพราะเราให้กำเนิดลูกๆ ในความเชื่อ พระศาสนจักรคือแม่ เพราะเรามอบการให้อภัยจากพระเจ้า ให้กำเนิดชีวิตใหม่ที่เป็นจากการกลับใจจากบาป

- พระสงฆ์ต้องรู้ถึงความปรารถนาในใจของผู้ที่เป็นทุกข์ถึงบาปและมาแก้บาป เพราะพระหรรษทานแห่งการกลับใจกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในตัวเขา

- การที่คนๆ หนึ่งมาสารภาพ แสดงว่าเขา "ละลายอย่างมาก" มันไม่ง่ายเลยนะที่จะกล่าวโทษตัวเองต่อหน้าคนๆ หนึ่งที่เขารู้ว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้า (หมายถึงพระสงฆ์) เมื่อคนๆ นั้นรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เขาทำและมาสารภาพความผิดกับคนที่อยู่ต่อหน้าเขา พ่อก็อยากเรียกร้องบรรดาพระสงฆ์ที่ฟังแก้บาปว่า ขอให้ท่านมีทัศนคติแห่งการเคารพและให้กำลังใจเมื่อได้พบกับคนที่ละอายใจจากการทำบาป และอยากกลับใจ

- อย่าลืมว่า สิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรา ไม่ใช่บาป แต่เป็นคนบาปที่สำนึกผิด เขาคือคนที่ต้องการการยอมรับและให้อภัย ดังนั้น พวกเราไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อตัดสินลงโทษเขา เพราะเราก็ไม่ได้ไม่มีบาป ในทางกลับกัน เราถูกเรียกมาเพื่อสวมกอดเขาไว้ด้วยผ้าห่มแห่งความเมตตา เพื่อเขาจะได้ค้นพบความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง

- ขอให้พวกท่านเป็นเครื่องหมายของพระบิดาผู้ทรงต้อนรับทุกคนที่แสวงหาการอภัยโทษ พวกท่านคือเครื่องหมายสำคัญที่สุดพิเศษในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมสำหรับทุกคน


Comments