โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ที่ฟังแก้บาป ถ้ายกโทษบาปไม่ได้ จงอย่าซ้ำเติมผู้มาแก้บาปที่เป็นทุกข์ถึงบาป"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนพระสงฆ์ที่ฟังแก้บาป การฟังแก้บาปคือการอภัยโทษ ถ้าไม่สามารถอภัยโทษบาป จงอย่าทุบตีผู้มาแก้บาปที่กำลังเป็นทุกข์ถึงบาป ทรงย้ำ สงฆ์ที่ฟังแก้บาปต้องเปิดใจกว้างและอย่าเหนื่อยกับการเป็นพาหนะนำการให้อภัยของพระเจ้ามาให้ทุกคน ทรงตั้งคำถาม ลองเลือกเอาว่า จะฟังแก้บาปแล้วให้อภัยในนามของพระเยซู หรือจะฟังแก้บาปแล้วคอยประณามกล่าวโทษคนที่มารับศีลอภัยบาป

เช้าวันอังคารที่ 9 ก.พ. 2016 สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาให้กับคณะนักบวชคาปูชิน โอกาสที่มีการนำศพของ 2 นักบวชคาปูชิน "นักบุญปีโอ" (ศพไม่เน่าเปื่อย) และ "นักบุญเลโอโปล มันดิช" มาไว้ในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ตามความต้องการพระสันตะปาปาที่ประกาศให้ทั้งนักบุญปีโอและนักบุญเลโอโปล เป็นองค์อุปถัมภ์ของพระสงฆ์ผู้โปรดศีลอภัยบาป ตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า

- พ่อขอพูดกับพวกท่านในฐานะพี่น้อง และขอให้ท่านนำคำพูดนี้ไปพูดกับพระสงฆ์ผู้โปรดศีลอภัยบาปทุกคนในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม การฟังแก้บาปคือการอภัยโทษ ถ้าท่านไม่สามารถอภัยโทษบาป พ่อก็ขอร้องว่าอย่าทุบตีผู้เป็นทุกข์ถึงบาปซึ่งเข้ามาแก้บาป เพราะเขามาแก้บาปเพื่อแสวงหาการปลอบโยน การอภัยโทษ และสันติฝ่ายจิตวิญญาณ ได้โปรดช่วยเขาให้พบกับพ่อที่สวมกอดเขาแล้วพูดว่า "พระเจ้าทรงรักท่าน" จงทำให้ผู้มาแก้บาปได้รู้สึกเช่นนี้จริงๆ

- พ่อต้องการให้พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปทุกคนเปิดใจกว้างๆ อย่าเหนื่อยกับการเป็นพาหนะนำการอภัยโทษที่ศักดิ์สิทธิ์ จงเป็นคนที่เข้าใจความทุกข์ของผู้ที่กำลังเป็นทุกข์ถึงบาป เพราะพวกเขารู้ว่าตนเป็นคนบาป และสิ่งแรกที่ต้องการคือพระเมตตาแห่งความรอดของพระเจ้า

- ลองเลือกดูเองว่า ท่านจะเป็นแบบไหน ระหว่างอภัยบาปในนามของพระเยซู ทำหน้าที่นี้เป็นเวลานานหลายชั่วโมงเหมือนอย่างที่ นักบุญปีโอ และ นักบุญเลโอโปล มันดิช ทำเป็นแบบอย่าง หรือ ท่านจะทำหน้าที่นี้ในนามของปีศาจที่คอยประณาม ตำหนิ และกล่าวโทษผู้มารับศีลอภัยบาป พ่อไม่รู้หรอกนะว่าท่านจะเลือกแบบไหน พ่อเพียงแต่บอกพวกท่านได้เท่านี้แหละ
Comments