โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องต่อต้านมะเร็งร้ายของการทุจริต ฉวยผลประโยชน์ และการทำผิดกฏหมาย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เราต้องช่วยกันต่อต้านมะเร็งร้ายของสังคม อาทิ การทุจริต การแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้แรงงานมนุษย์ รวมไปถึงต่อต้านการกระทำที่ผิดกฏหมาย ทรงขอร้องคริสตชนต้องช่วยกันขัดขวางวัฒนธรรมแห่งการเฉยชาไม่รู้สึกรู้ร้อนใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงขัดขวางวัฒนธรรมแห่งการทิ้งขว้างในสังคมช่วงเช้าวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยี่ยมสัตบุรุษของสังฆมณฑลปราโต้ แคว้นตอสคาน่า ประเทศอิตาลี เมืองนี้มีชุมชนชาวจีน (ไชน่าทาวน์) ที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในอิตาลี และส่วนมากก็เป็นคาทอลิกด้วย โดยนี่เป็นพันธกิจแรกของการเยือนแคว้นนี้แบบไปเช้า-เย็นกลับ โดยจุดหมายต่อไปที่พระองค์จะเยือนคืออัครสังฆมณฑลฟิเรนเซ่ (ฟลอเร็นซ์)

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับสัตบุรุษของสังฆมณฑลปราโต้ พระองค์ทรงกล่าวว่า

- ในชีวิตชุมชนทุกแห่ง เราต้องต่อสู้กับมะเร็งร้ายของการทุจริต มะเร็งของการแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์และการกดขี่ข่มเหง รวมถึงยาพิษร้ายของการกระทำที่ผิดกฏหมาย

- อาสนวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษา 'ผ้าคาดเอวของแม่พระ' ซึ่งตามคำบอกเล่าว่ากันว่า นี่คือผ้าคาดเอวที่แม่พระทิ้งไว้ให้กับนักบุญโทมัสในระหว่างที่แม่พระกำลังขึ้นสวรรค์ ผ้าคาดเอวนี้มีความหมายว่า เราต้องเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางอีกครั้ง เราต้องก้าวไปบนหนทางของพระเจ้า

- พระเจ้าเรียกร้องให้พระศาสนจักรรื้อฟื้นพันธกิจการแพร่ธรรม พระเจ้าทรงวางใจในพวกเราให้ทำพันธกิจนี้ด้วยความรับผิดชอบ พระเจ้าทรงเรียกร้องพระศาสนจักรให้เดินร่วมทางไปกับผู้ที่หลงทางและหว่านความหวังให้กับพวกเขา พร้อมทั้งดูแลรักษาบาดแผลของพวกเขาทุกคน

- พ่อขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ซึ่งได้ช่วยกันขัดขวางวัฒนธรรมแห่งการเฉยชาไม่รู้สึกรู้ร้อนใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงขัดขวางวัฒนธรรมแห่งการทิ้งขว้างในสังคม

- ย้อนกลับไปเมื่อปี 2013 มีเหตุการณ์ไฟไหม้ในโรงงานเสื้อผ้าที่เมืองนี้ ผู้เสียชีวิตเป็นชาย 5 คนและหญิง 2 คน ทั้งหมดเป็นชาวจีนที่ต้องอาศัยอยู่ในสภาพความเป็นอยู่อันเลวร้าย โศกนาฎกรรมนี้คือการกดขี่ข่มเหงและใช้แรงงานคนให้อยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายมากจริงๆ

- สุดท้ายนี้ พ่อขอร้องทุกคน อย่าสิ้นหวัง อย่ามองโลกในแง่ร้าย แต่ขอให้ทุกคนมีความหวังและวางใจในแม่พระเสมอ เพราะแม่พระคือคนที่จะสวดเพื่อเรา รักเรา และแปรเปลี่ยนความสิ้นหวังเป็นความหวังเพื่อเรา


Comments