โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกอย่าหลงและอย่าทำตัวหยวนๆ ไปกับจิตตารมณ์ทางโลก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คาทอลิกต้องไม่หลงไปตามจิตตารมณ์ทางโลก เพราะมันจะล่อลวงเราให้ถอยห่างจากอัตลักษณ์คริสตชนและละทิ้งความเชื่อในพระเจ้า ทรงชี้ การที่เราทำตัวหยวนๆ ไปกับจิตตารมณ์ทางโลก อาทิ วันคริสต์มาส เราฉลองไปตามวิถีโลก แต่ไม่ได้ระลึกถึงการประสูติของพระเจ้า เราก็หลงไปกับจิตตารมณ์ทางโลก และอัตลักษณ์คริสตชนของเราก็หายไปแล้วช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือมัคคาบี เป็นเหตุการณ์ที่กษัตริย์อันทิโอคัสขึ้นครองราชย์ ชาวอิสราเอลบางคนยอมละเมิดพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าและยอมเป็นทาสความชั่วร้ายที่กษัตริย์อันทิโอคัสสร้างไว้ ส่วนชาวอิสราเอลที่ไม่ยอมทำตาม แต่กลับเลือกยึดมั่นในพันธสัญญา ก็ถูกประหารชีวิต

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- บทอ่านวันนี้ อธิบายออกมาได้ 3 ประเด็น ได้แก่ จิตตารมณ์ทางโลก, การละทิ้งความเชื่อในพระเจ้า และการเบียดเบียนข่มเหง

- จิตตารมณ์ทางโลกในชีวิตของเราคือการทำตามอะไรก็ตามที่โลกทำ กล่าวคือ เรานำอัตลักษณ์ของเราหรือนำบัตรประชาชนของเราไปประมูล เราก็เหมือนกับโลกแล้ว ดังนั้น ชาวยิวจำนวนมากละทิ้งความเชื่อของตนและถอยห่างจากพันธสัญญา มันดูเหมือนเป็นเหตุเป็นผลว่า พวกเราเหมือนคนอื่นไม่ใช่หรือ ในเมื่อเหมือนกัน เราก็เป็นคนปกตินะ อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวยิวเหมือนกับกษัตริย์อันทิโอคัส พวกเขาก็กลายเป็นพวกทำลายล้างของกษัตริย์อันทิโอคัสไปแล้ว

- กษัตริย์อันทิโอคัสบอกว่า อาณาจักรของตนดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ทางโลก ทุกคนควรละทิ้งรากเหง้าของตนแล้วมายึดตามสิ่งที่กษัตริย์อันทิโอคัสสร้างขึ้น เมื่อชาวยิวละทิ้งความเชื่อของตนและไปทำตามกษัตริย์อันทิโอคัส เขาก็กลายเป็นพวกละทิ้งความเชื่อในพระเจ้าไปแล้ว

- จิตตารมณ์ทางโลกนำเราให้ละทิ้งความเชื่อในพระเจ้า ตัวอย่างที่ชัดเจนที่พ่ออยากกล่าวถึงก็คือวันฉลองทางศาสนาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่น อาทิ วันประสูติของพระเจ้าถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่น มันเท่ากับว่า อัตลักษณ์ของวันดังกล่าวก็สูญหายไปแล้ว

- ในบทอ่านวันนี้ เรายังได้ยินได้ฟังว่า ม้วนหนังสือพันธสัญญาถูกทำลายตามคำสั่งของกษัตริย์อันทิโอคัส นี่คือการเบียดเบียนข่มเหงซึ่งมีรากเหง้าแห่งความขมขื่น มันเริ่มต้นจากการฝังรากลงไป มันดูเล็ก แต่ตอนจบของเรื่องนี้มันคือความเกลียดชัง นี่คือการหลอกลวงของจิตตารมณ์ทางโลก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย พระเยซูจึงสวดขอพระบิดา โปรดช่วยเราทุกคนให้รอดพ้นจากจิตตารมณ์ทางโลก

- พิธีกรรมในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีพิธีกรรม เตือนใจเราถึงรากเหง้าที่เป็นยาพิษซึ่งจะนำเราให้ถอยห่างจากพระเจ้า ดังนั้น ขอพระเจ้าโปรดปกป้องเราจากจิตตารมณ์ทางโลกทุกรูปแบบ ขอพระองค์ปกป้องพระศาสนจักรให้มีอัตลักษณ์ที่พระเยซูทรงให้ไว้เสมอ อัตลักษณ์ที่เราได้รับในวันที่รับศีลล้างบาป


Comments