โป๊ปฟรังซิส: "พระสังฆราชต้องเทศน์ให้สั้นกระชับ อย่าทำตัวคุมกฏ ต้องเมตตา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนพระสังฆราชคาทอลิก เวลาเทศน์สอน เทศน์ให้สั้น อย่ายืดยาว เพราะบทเทศน์คือการถ่ายทอดพระหรรษทานของพระเจ้า ทรงย้ำ ตำแหน่งพระสังฆราชไม่ใช่เกียรติยศ ไม่ใช่ทำตัวเป็นคนคุมกฏ แต่ต้องเป็นผู้รับใช้เหมือนพระเยซูสอน ทรงขอร้องพระสังฆราชมีความอดทนและใกล้ชิดกับพระสงฆ์และสัตบุรุษที่มาขอความช่วยเหลือ ทรงชี้ พระสังฆราชต้องสอนพระสงฆ์ให้พูดจาด้วยความเมตตา ที่สำคัญ พฤติกรรมต้องมีเมตตาด้วยช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาอภิเษก "พระสังฆราช อันเจโล่ เด โดนาติส" พระสังฆราชผู้ช่วยแห่งสังฆมณฑลโรม พิธีนี้จัดภายในมหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน และยังตรงกับวันอภิเษกมหาวิหารแห่งนี้ด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนแบบ "สั้นและกระชับ" ใจความว่า

- พระสังฆราชใหม่ที่รัก ตำแหน่งพระสังฆราชหมายถึงการรับใช้ นี่ไม่ใช่ตำแหน่งเกียรติยศ พระสังฆราชต้องพากเพียรที่จะรับใช้เพื่อนพี่น้อง มากกว่าจะมาควบคุมกฏต่างๆ เหมือนอย่างพระบัญญัติที่พระเยซูสอนว่า 'ผู้ใดที่เป็นใหญ่ในกลุ่มพวกท่าน ต้องเป็นผู้รับใช้'

- เวลาเทศน์สอน จงใช้คำพูดง่ายๆ ที่ทุกคนเข้าใจ อย่าเทศน์ให้มันยืดยาว! พ่อขออนุญาตกล่าวถึงบิดาของท่านสักเล็กน้อย ท่านจำได้ไหมว่า บิดาของท่านมีความสุขเพียงใดเวลาที่ไปร่วมมิสซาแล้วพระสงฆ์ไม่เทศน์! (พระสันตะปาปารู้จักกับบิดาของพระสังฆราชใหม่เป็นการส่วนตัว)

- บทเทศน์คือการถ่ายทอดพระหรรษทานของพระเจ้า ดังนั้น ทุกคนต้องเข้าใจบทเทศน์และต้องกลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นเมื่อได้ฟังบทเทศน์

- พ่อขอให้พระสังฆราชใหม่ มีความอดทนและอยู่ใกล้ชิดกับบรรดาพระสงฆ์ เณร ผู้ยากไร้ และฆราวาสที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน

- จงเตรียมตัวให้พร้อม เพราะหลายๆ เหตุการณ์ ท่านจำเป็นต้องมีความอดทนอย่างมาก เพราะพระอาณาจักรสวรรค์ถูกสร้างไว้บนสิ่งนี้

- สำหรับแหวนพระสังฆราช นี่คือเครื่องหมายของความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า แต่ก่อนที่จะมีแหวนวงนี้ ก่อนที่จะมีท่านในวันนี้ อย่าลืมนะว่า มันมีแหวนแต่งงานของบิดามารดาของท่านที่ทำให้ท่านมีวันนี้ ดังนั้น จงปกป้องครอบครัวด้วย

- สุดท้าย โอกาสที่เรากำลังจะเริ่มปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม พระศาสนจักรและโลกต้องการความเมตตาเป็นอย่างมาก พระสังฆราชจึงมีหน้าที่สอนพระสงฆ์และเณรให้ใช้พูดจาด้วยความเมตตา ที่สำคัญ ความประพฤติต้องเปี่ยมด้วยความเมตตาด้วย


Comments