โป๊ปฟรังซิส: "เวลาทานอาหารกับครอบครัว อย่าก้มหน้าเล่นโทรศัพท์หรือมัวแต่ดูทีวี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เวลาทานอาหารเย็นในครอบครัว อย่าก้มหน้าเล่นโทรศัพท์หรือดูโทรทัศน์ อย่านั่งเงียบๆ ต่างคนต่างกินอาหารให้หมดไป แต่จงพูดและฟังกันให้มากๆ เพราะนี่คือเวลาแห่งความสัมพันธ์และความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง ทรงชี้ การที่ครอบครัวทานอาหารในบ้าน แต่บนโต๊ะอาหารไม่มีการพูดจากัน มันก็ไม่ใช่การทานอาหารในบ้านแล้ว มันจะกลายเป็นโรงแรมมากกว่า

ช่วงสายวันพุธที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางหมอกที่ลงจัดมาก โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับ "การพูดและการฟัง เฉพาะอย่างยิ่งในมื้ออาหารเย็นของครอบครัว"

พระสันตะปาปา ตรัสว่า

- การนั่งร่วมโต๊ะอาหารเย็นในครอบครัว แบ่งปันอาหารและประสบการณ์ที่พบเจอในวันนั้นแก่กัน จัดเป็นภาพลักษณ์พื้นฐานของมิตรภาพอันอบอุ่นและความเป็นหนึ่งเดียวกัน ดูพระเยซูเป็นตัวอย่าง พนะองค์ทรงมอบศีลมหาสนิทให้เราเป็นอาหาร นี่คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างครอบครัวและพิธีมิสซา

- แต่สิ่งที่พ่ออยากเน้นมากกว่านั้น ก็คือ การรับประทานอาหารเย็นอย่างพร้อมหน้าในครอบครัวซึ่งเป็นเครื่องหมายความอบอุ่น กำลังจะสูญหายไปในสังคมบางแห่ง เพราะมันเป็นเรื่องยากที่ครอบครัวจะมีเวลามานั่งทานอาหารเย็นพร้อมกัน หรือถ้ามีเวลาทานอาหารพร้อมกัน สมาชิกครอบครัวดันไม่พูดกัน บางคนเอาแต่ดูโทรทัศน์ หรือบางคนเอาแต่ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเป็นครอบครัวที่แท้จริงเลย

- เมื่อเป็นเช่นนี้ เวลาที่ลูกหลานนั่งบนโต๊ะอาหารแล้วมัวติดอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ และไม่ยอมฟังคนอื่น มันก็ไม่ใช่ครอบครัว บ้านหลังนั้นไม่ใช่ครอบครัวเลย แต่มันกลายเป็นโรงแรมมากกว่า

- ดังนั้น พ่ออยากขอร้องครอบครัวต่างๆ ให้พูดและฟังกันให้มากเวลาที่ทานอาหารร่วมกัน อย่ามัวแต่นั่งเงียบๆ ก้มหน้าก้มตา และต่างคนต่างกินอาหารของตนให้หมดไป

Comments