โป๊ปฟรังซิส: "ความอ่อนแอของพระเจ้าคือไม่สามารถหยุดรักและตัดขาดจากมนุษย์ได้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน ความอ่อนแอของพระเจ้าคือการที่พระเจ้าไม่สามารถหยุดรักมนุษย์และตัดขาดจากเราทุกคน ตัวอย่างของความอ่อนแอนี้ มีให้เห็นมากมายในพระวรสาร อาทิ ตอนที่พระเยซูทรงร่ำไห้เหนือกรุงเยรูซาเล็ม ทรงชี้ เราทุกคนสามารถปฏิเสธความรักของพระเจ้าได้ แต่ปฏิกิริยาของพระเจ้าที่จะตอบสนองต่อการเมินเฉยของเราคือ พระเจ้าจะเฝ้ารอการกลับใจของเรา พระองค์ตัดขาดจากมนุษย์ไม่ได้ เพราะทรงรักเรานั่นเองช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ท่านกล่าวว่า "ไม่มีสิ่งใดมาพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าได้"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า

- ทั้งชายและหญิงสามารถปฏิเสธความรักจากพระเจ้าได้ ด้วยการเลือกความหยิ่งยะโสของตน ความทะนงตน และบาป แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ของขวัญของพระเจ้าซึ่งก็คือความรักนี้จะอยู่กับเราเสมอ

- ของขวัญจากพระเจ้าคือความรัก พระเจ้าผู้ไม่สามารถตัดขาดจากเราได้ นี่คือความอ่อนแอของพระเจ้า พวกเราสามารถพูดได้ว่า 'พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพ พระเจ้าทำได้ทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องเดียว พระเจ้าไม่สามารถตัดขาดจากเราได้!'

- ในพระวรสาร เราได้เห็นพระเยซูทรงร้องไห้ให้กับกรุงเยรูซาเล็ม สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราได้เป็นอย่างดี พระเยซูร้องไห้! นี่คือความอ่อนแอของพระเจ้าที่หยุดรักมนุษย์ไม่ได้และไม่สามารถตัดขาดจากเราได้

- มันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพระเจ้าที่จะไม่รักเรา นี่คือเกราะกำบังของเราทุกคน แม้ว่า เราจะปฏิเสธความรักของพระเจ้า เราสามารถปฏิเสธความรักของพระเจ้าเหมือนอย่างที่โจรที่กลับใจบนไม้กางเขนเคยปฏิเสธความรักของพระเจ้ามาทั้งชีวิต แต่สุดท้ายแล้ว เขาก็พบว่า ความรักของพระเจ้ายังเฝ้ารอเขาอยู่เสมอ และในที่สุด เขาก็กลับใจมาหาพระองค์

- ความรักทั้งหมดของพระเจ้าได้ประกอบไปด้วยการร่ำไห้ของพระเยซูเหนือกรุงเยรูซาเล็ม และในน้ำตานี้ พระเจ้าทรงร้องไห้เพื่อเราเมื่อเราได้ถอยห่างจากพระองค์ พระเจ้าร่ำไห้ให้เราแต่ละคน พระเจ้าร่ำไห้ให้กับคนชั่วที่ทำสิ่งเลวร้ายมากมาย เพราะมันทำร้ายมนุษยชาติ

- แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้ารอเราอยู่เสมอ พระเจ้าไม่เคยประณามหรือดุด่าเรา พระองค์ทรงร้องไห้กับการกระทำของเรา เพราะอะไร คำตอบคือ เพราะพระเจ้ารักเรานั่นเอง


Comments