โป๊ปฟรังซิส: "สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ไม่ใช่ประชุมสภาที่ต้องหาข้อตกลงร่วมกัน"


สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเปิดประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัวในวันแรก พร้อมย้ำ ประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ไม่ใช่การประชุมสภาที่ทุกคนมาหาข้อตกลงร่วมกัน แต่นี่คือการเดินร่วมกันและให้พระเจ้านำทางการตัดสินใจของเรา ทรงชี้ หากพระศาสนจักรไม่ปรับตัว จะไม่ต่างจากพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ แต่เราต้องเป็นแหล่งน้ำทรงชีวิตของพระวาจาพระเจ้า 


เช้าวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว งานนี้ พระสังฆราช ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี แห่งสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นผู้แทนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วย

สำหรับพระดำรัสเปิดการประชุมวันแรก พระสันตะปาปาตรัสว่า

- การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ไม่ใช่การประชุมสภาที่ทุกคนมาหาข้อตกลงร่วมกัน แต่นี่คือการเดินร่วมกัน เพื่อจะได้อ่านความจริงด้วยสายตาแห่งความเชื่อและด้วยหัวใจของพระเจ้า

- พระศาสนจักรไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ แต่พระศาสนจักรคือแหล่งน้ำทรงชีวิตแห่งพระวาจาของพระเจ้า

- การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกนี้ คือสถานที่อันปลอดภัยในการรับฟังเสียงของพระจิตและพระเจ้า ผู้ทรงมาสร้างความประหลาดใจให้เราเสมอ

- พระเจ้าพูดกับเราเบาๆ ในความเงียบ ถ้าเราไม่ฟังพระองค์ เสียงของพระองค์ว่างเปล่าและไม่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้

- พ่อขอย้ำอีกครั้งว่า การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ไม่ใช่การประชุมสภาที่ทุกคนมาหาข้อตกลงร่วมกัน แต่เราให้พระเจ้าส่องสว่างนำทางเรา และนำทางการตัดสินใจของเรา


Comments