โป๊ปฟรังซิส: "ผู้อภิบาลที่ไม่ยืดหยุ่น ก็เป็นศัตรูกับความเมตตาของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ผู้อภิบาลต้องมีความยืดหยุ่น อย่าแข็งกร้าว เพราะถ้าหากไม่ยืดหยุ่น เราก็เป็นศัตรูกับความเมตตาของพระเจ้า ทรงหวังเห็นคาทอลิกเข้าใจความเมตตาของพระเจ้าในทางที่ถูกต้อง อย่าเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้าในทางที่ผิด เหมือนอย่างพวกธรรมาจารย์ที่เข้าใจเวลาพระเยซูมีเมตตาต่อคนรอบข้างช่วงเช้าวันอังคารที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากหนังสือประกาศกโจนาห์ เป็นเหตุการณ์ที่โจนาห์ยอมเชื่อฟังพระเจ้า และเข้าไปยังเมืองนีนะเวห์ เพื่อประกาศให้คนทั้งเมืองกลับใจตามที่พระเจ้าทรงสั่งไว้

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันบทอ่านนี้ว่า

- เมืองนีนะเวห์กลับใจมาพระเจ้า ถ้าไม่กลับใจ พระเจ้าตรัสว่าจะทำลายเมืองนี้ งานนี้ ต้องขอบคุณคำสอนจากโจนาห์ที่ละทิ้งความแข็งกร้าวและหันมาเชื่อฟังพระเจ้า เขาทำตามคำสั่งของพระเจ้าทุกประการ

- หลังจากเมืองนีนะเวห์กลับใจ โจนาห์กลายเป็นคนดื้อรั้นไม่เชื่อฟังพระจิต เขาโมโหพระเจ้า แย่ไปกว่านั้น เขาถึงขั้นสบถด่าพระเจ้าด้วยซ้ำ

- เรื่องราวของโจนาห์และเมืองนีนะเวห์ได้เปิดเผยเรื่องราว 3 อย่างกับเรา หนึ่ง การดื้อรั้นของโจนาห์ต่อพันธกิจที่พระเจ้าวางใจให้เขาทำ สอง ความนบนอบของโจนาห์และการเชื่อในปาฏิหารย์ และสาม การต่อต้านพระเมตตาของพระเจ้า

- พระเยซูก็เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงถูกเข้าใจผิดเพราะความเมตตาของพระองค์

- พวกธรรมาจารย์ที่อยู่กับพระเยซูก็ไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์สอน อาทิ การไม่ให้ใครเอาหินทุ่มสตรีที่มีชู้ พวกเขาไม่เข้าใจทำไมพระองค์ถึงไปกินข้าวกับพวกนักการเมืองและคนบาป พวกเขาไม่เข้าใจในพระเมตตาของพระเจ้า

- ที่ใดที่มีพระเจ้า ที่นั่นมีความเมตตา

- พ่ออยากแบ่งปันเพิ่มเติมว่า นักบุญอัมโบรซีโอ กล่าวไว้ว่า "ที่ไหนที่ผู้อภิบาลไม่มีความยืดหยุ่น ความไม่ยืดหยุ่นนั้นก็เป็นศัตรูกับพันธกิจที่เรียกร้องความเมตตาของพระเจ้า"

- เรากำลังจะเข้าสู่ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ขอให้เราภาวนาขอพระเจ้าโปรดช่วยเราเข้าใจหัวใจของพระองค์ ขอให้เราเข้าใจว่าความเมตตาของพระเจ้าหมายถึงอะไร เมื่อเวลาที่พระองค์ตรัสว่า "เราต้องการความเมตตา ไม่ได้ต้องการการบูชายัญ"

Comments