โป๊ปฟรังซิส: "สงฆ์ที่ดีคือคนที่สงสาร เห็นใจ และร่วมเผชิญปัญหาไปกับสัตบุรุษ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน พระสงฆ์ที่ดีคือคนที่สงสารและเห็นใจสัตบุรุษเวลาเกิดปัญหาชีวิต พร้อมเข้าไปมีส่วนร่วมในการเผชิญกับปัญหานั้น ส่วนพระสงฆ์ที่ไม่ดีจะทำตัวในทางตรงกันข้าม ทรงย้ำ พระเจ้าทรงสงสารมนุษย์ที่กำลังประสบปัญหา แต่ความสงสารนี้ไม่ใช่ความเวทนา เพราะพระเจ้าไม่ได้มองดูเฉยๆ แต่เข้าใจและมาร่วมรับรู้ปัญหาด้วย ทรงชี้ พระเจ้าให้อภัยเราเวลาทำผิด พระองค์ให้อภัยจากใจ ไม่ได้ให้อภัยเหมือนผู้พิพากษาในศาลที่กล่าวว่า "เรื่องนี้หลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิด"ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงถามชาวฟาริสีในวันสับบาโตว่า พระองค์จะรักษาชายคนป่วยที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ได้หรือไม่ แต่คนเหล่านั้นนิ่งเงียบ พระเยซูจึงพยุงเขาขึ้นและรักษาให้หาย ก่อนจะตรัสกับคนพวกนั้นว่า "ถ้าผู้ใดมีบุตรหรือโคตกลงไปในบ่อ จะไม่รีบฉุดขึ้นมาในวันสับบาโตหรือ" แต่คนเหล่านั้นตอบพระองค์ไม่ได้

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า

- พระวรสารวันนี้จัดว่าน่าสนใจมากๆ พวกเราทุกคนเป็นเหมือนลูกล้างผลาญ แต่พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้อภัยเสมอ เมื่อพระองค์เห็นลูกล้างผลาญกลับมา พระองค์ทรงรู้สึกสงสารและเห็นใจ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกสังเวชเวทนา

- เราอาจรู้สึกเวทนาเวลาที่สุนัขตัวหนึ่งกำลังจะตาย แต่ความสงสารของพระเจ้าแตกต่างออกไป เพราะนี่หมายถึงการเห็นอกเห็นใจและเข้าใจปัญหาของคนอื่น และเข้าใจในสถานการณ์ที่คนนั้นกำลังเผชิญ

- พระเยซูทรงช่วยคนป่วยคนนั้น แต่พระองค์ได้เป็นหมอรักษาโรค ไม่เลย! พระองค์รักษาเขาประดุจเครื่องหมายแห่งความเห็นอกเห็นใจของพระเจ้าที่ต้องการช่วยมนุษย์ และนำแกะที่หลงไปให้กลับมายังฝูง

- พระเจ้าทรงทำแบบนี้เพื่อเราแต่ละคน เมื่อพระเจ้าให้อภัยเรา พระองค์ให้อภัยเราเหมือนพ่อให้อภัยลูก ไม่ใช่การให้อภัยโทษแบบผู้พิพากษาในศาลที่กล่าวว่า 'เรื่องนี้หลักฐานไม่เพียงพอที่จะเอาผิด' พระเจ้าทรงให้อภัยเราจากหัวใจของพระองค์ พระเจ้าให้อภัยเพราะพระองค์ทรงรักเรา

- ดังนั้น นี่คือสิ่งที่พระสงฆ์ควรจะทำ กล่าวคือ เขาต้องรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเข้าไปมีส่วนร่วมกับชีวิตของผู้คน เพราะเขาคือพระสงฆ์เหมือนพระเยซูผู้เป็นสงฆ์

- บ่อยครั้งแค่ไหนที่เรานินทาและวิจารณ์พระสงฆ์ที่ไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับหมู่คณะของตนและไม่สนใจเรื่องอะไรเลย พระสงฆ์แบบนี้คือพระสงฆ์ที่ไม่ดี พระสงฆ์ที่ดีต้องเป็นคนที่รู้สึกสงสารและเห็นใจคนอื่น ส่วนพวกเราถ้านินทาพระสงฆ์ เราก็ต้องไปแก้บาปด้วยนะ!

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปายังร่วมแสดงความยินดีกับ พระคาร์ดินัล ฮาเวียร์ โลซาโน่ บาร์รากัน ชาวเม็กซิกัน ที่วันนี้ฉลอง 60 ปีชีวิตสงฆ์ และได้มาร่วมถวายมิสซากับพระสันตะปาปาด้วย

Comments