โป๊ปฟรังซิส: "ความโลภทำให้เราสวดภาวนา แต่เป็นการสวดแบบหวังผลว่าเราจะรวย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระเยซูไม่ต่อต้านความรวย แต่พระองค์ต่อต้านการยึดติดความรวยแบบไม่ลืมหูลืมตา เพราะนี่คือความโลภแบบไม่สิ้นสุด ทรงสอน มีครอบครัวมากมายที่ต้องแตกแยก เพราะสมาชิกยึดติดกับเงินทรัพย์สมบัติ ผลสุดท้ายคือต้องทะเลาะกันด้วยสาเหตุแย่งมรดก ทรงชี้ เป็นความจริงที่ว่า ความโลภอาจทำให้เราสวดภาวนา แต่เป็นการทำให้เราสวดแบบหวังผลเรื่องความรวย วิธีแบบนี้ไม่ทำให้หัวใจของเราอยู่กับพระเจ้าเลย ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงสอนว่า "จงระวังและรักษาตัวไว้ให้พ้นจากความโลภทุกชนิด เพราะชีวิตของเราไม่ขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเขา แม้ว่าเขาจะมั่งมีเพียงใดก็ตาม"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- พ่ออยากเตือนใจเราทุกคนว่า เราไม่สามารถรับใช้เจ้านาย 2 คนได้พร้อมกัน นั่นคือ เราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและเงินไปพร้อมกัน

- พระเยซูไม่ต่อต้านความร่ำรวย แต่พระองค์ทรงเตือนเราว่า อย่าฝากทุกอย่างไว้กับเงิน เพราะการทำแบบนี้คือความเสี่ยง มันคือการทำให้ศาสนากลายเป็นหน่วยงานประกันภัย นอกจากนี้ การยึดติดกับเงินยังนำไปสู่ความแตกแยก ดังที่เราเห็นในพระวรสารว่า พี่น้องแย่งมรดกกัน

- ขอให้เราพิจารณาดูว่า มีกี่ครอบครัวที่เรารู้จักที่สมาชิกในครอบครัวต่อสู้กันเพื่อแย่งทรัพย์สมบัติ สมาชิกเหล่านี้ไม่แม้แต่จะกล่าวคำทักทายกัน แต่พวกเขาเกลียดกัน

- พระเยซูตรัสชัดเจนว่า 'จงระวังและอยู่ให้ห่างจากความโลภทุกชนิด นี่คือสิ่งอันตรายมาก มันให้ความมั่นคงกับเรา แต่นี่ไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริง

- ความโลภอาจทำให้เราสวดภาวนา ความโลภทำให้เราสวดขอพระเจ้าเพื่อความร่ำรวย ความโลภทำให้เราไปวัด แต่หัวใจของเราไม่ได้อยู่กับพระเจ้า ตรงกันข้าม ความโลภทำให้หัวใจของเรายึดติดกับความร่ำรวยทางวัตถุ และจุดจบของเราก็จะจบแบบงดงาม

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีคนหนึ่งที่มีที่ดินที่เกิดผลอย่างดี เขารวยมากๆ แต่แทนที่จะคิดแบ่งปันความร่ำรวยนั้นให้กับคนที่ร่วมงานด้วย แบ่งปันให้ลูกจ้าง เขากลับคิดถึงแต่ตัวเอง นี่แหละคือการยึดติดกับความรวยแบบไม่มีสิ้นสุด นี่คือความโลภ

- เมื่อใดที่หัวใจของท่านยึดติดกับความโลภ ท่านจะเกิดความต้องการไม่รู้จักจบ ความโลภคือพระเจ้าของคนที่ยึดติดกับความรวยแบบไม่รู้จักจบ

- ความโลภไม่ได้นำเราไปพบความรอดพ้นจากบาป แต่ต้องเป็นหัวใจที่ยึดติดกับความยากจน ดังบทสอนเรื่องผู้เป็นสุข (บุญลาภ) ที่พระเยซูตรัสสอนประการแรกว่า 'ผู้ใดมีใจยากจนก็เป็นสุข' เราต้องอย่ายึดติดกับความรวย แต่เราต้องรู้จักแบ่งปันและช่วยเพื่อนมนุษย์ การช่วยเหลือผู้อื่นคือเครื่องหมายที่บอกว่า เราไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของบาปแห่งการหลงบูชาสิ่งใดแบบไม่ลืมหูลืมตา


Comments