โป๊ปฟรังซิส: "พ่อขอโทษสำหรับเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งในกรุงโรมและวาติกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาขอโทษในนามของพระศาสนจักร ต่อเรื่องอื้อฉาวที่เกิดในช่วงที่ผ่านมาทั้งในกรุงโรมและวาติกัน พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ พ่อแม่ต้องใส่ใจและจริงจังกับคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับเด็กๆ ทรงสอน คำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราให้ได้คือความรักต่อพวกเขา

ช่วงสายวันพุธที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

ก่อนพระสันตะปาปาจะเทศน์สอนสัตบุรุษ พระองค์ทรงสร้างความประหลาดใจให้ทุกคน ด้วยการตรัสออกมาว่า "ก่อนจะเริ่มต้นการสอนคำสอน พ่ออยากจะขอโทษสำหรับเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งในกรุงโรมและวาติกัน พ่อขอโทษ"

ทั้งนี้ ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า พระสันตะปาปาทรงขอกล่าวขอโทษเรื่องใด แต่บรรดานักข่าวสายวาติกันวิเคราะห์กันว่า น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มองซินญอร์ที่ทำงานในวาติกัน ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองเป็นเกย์และมีแฟนหนุ่ม รวมไปถึงเรื่องวุ่นๆ จากการประชุมสมัชชาพระสังฆราชที่มีการปล่อยจดหมายของบรรดาพระคาร์ดินัลออกมา และแสดงให้เห็นว่า พระคาร์ดินัลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และกำลังขัดแย้งกัน

หลังจากนั้น พระสันตะปาปาทรงสอนคำสอนแก่บรรดาสัตบุุรษ สัปดาห์นี้เป็นหัวข้อ "คำสัญญาที่เราให้ไว้กับเด็กๆ"

- พวกเราต้องใส่ใจและจริงจังกับคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับเด็กๆ เพราะเราเป็นคนนำพาพวกเขามายังโลกนี้

- คำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสร้างได้คือความรัก เด็กทุกคนเชื่อมั่นว่าเขาจะถูกรักและได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่

- เมื่อใดที่คำสัญญาที่ให้กับเด็กๆ แตกสลาย ผลที่ตามมาคือเรื่องเสื่อมเสียทันที พระเยซูก็เตือนเรื่องนี้ว่า "จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดาแบบนี้ ... ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขา(เด็กๆ) อยู่กับพระเจ้าเสมอ"

- ในส่วนของพระศาสนจักร โดยผ่านทางศีลล้างบาป เราก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับเด็กๆ นั่นคือ การสัมผัสและพบกับความรัก เด็กแต่ละคนมาหาพระเจ้าผู้ทรงรักเด็กทุกคน

- พ่อจึงอยากขอร้องพ่อแม่และผู้ที่ดูแลเด็กๆ ว่า ขอให้มีที่ว่างให้พระเจ้าในการดำเนินชีวิตของเด็กๆ บ้างนะComments