โป๊ปฟรังซิส: "การใช้อำนาจที่ถูกต้องในพระศาสนจักรคือการรับใช้ผู้อื่น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ การใช้อำนาจที่ถูกต้องในพระศาสนจักรคือการรับใช้ผู้อื่น ทรงย้ำ การกระหายอำนาจ การทะเยอทะยานอย่างไม่สิ้นสุด และการหลงในชื่อเสียงเกียรติยศ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเดินไปกับเสียงเรียกของพระเจ้าที่ต้องการให้เราเป็นผู้รับใช้ ทรงสอน ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะไม่คิดคำพูดสวยๆ ให้น่าจดจำ ตรงกันข้าม เขาจะถูกเหยียดหยาม สังคมจะไม่ยอมรับ และจะเป็นบุรุษแห่งความทุกข์ระทมช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ 4 องค์ ได้แก่ นักบุญหลุยส์ มาร์กแต็ง และ นักบุญซิลี่ มาร์กแต็ง บิดามารดาของนักบุญเทเรซาแห่งลีซีเออซ์, นักบุญวินเชนโซ่ กรอสซี่ (ล่างกลาง) สงฆ์ชาวอิตาเลี่ยน และ นักบุญมารีอา เดลลิมมาโคลาต้า คอนเชซิโอเน่ ซิสเตอร์ชาวสแปนิช พิธีนี้จัดที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

สำหรับบทเทศน์ในพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงสอนว่า

- นักบุญใหม่ทั้ง 4 องค์ ได้ทำหน้าที่รับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความสุภาพถ่อมตนและมีเมตตาอย่างเด่นชัด พวกเขาได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระอาจารย์เจ้าผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์

- พระเยซูทรงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ชีวิตและความตายของพระองค์คือเครื่องหมายของทัศนคติแห่งการรับใช้อย่างแท้จริง การรับใช้นี้คือบ่อเกิดของความรอดพ้นจากบาป

- พระเยซูทรงเรียกร้องร้องเราให้มองสิ่งต่างๆ ในมุมที่ต่างออกไป พระองค์ทรงขอให้เราก้าวผ่านความกระหายอำนาจไปสู่ความชื่นชมยินดีแห่งการรับใช้ ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้อดทนอดกลั้นต่อความต้องการของส่วนลึกในใจที่อยากจะใช้อำนาจเหนือคนอื่น และหันมารับใช้พวกเขาด้วยความสุภาพถ่อมตน

- การรับใช้ผู้อื่นคือการแสดงออกถึงการใช้อำนาจที่แท้จริงในพระศาสนจักร พระเยซูต้องการให้เราแทนที่ความกระหายอำนาจด้วยความชื่นชมยินดีแห่งการรับใช้

- การกระหายอำนาจ การทะเยอทะยานอย่างไม่สิ้นสุด การหลงในชื่อเสียงเกียรติยศ สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับเสียงเรียกของพระคริสตเจ้าที่ต้องการให้เราเป็นผู้รับใช้ และร่วมแบ่งปันชีวิตกับผู้อื่น

- พึงระลึกไว้ว่า ผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่มีคำพูดสวยๆ ให้น่าจดจำ ตรงกันข้าม เขาจะถูกเหยียดหยาม ไม่เป็นที่ยอมรับ และจะเป็นบุรุษแห่งความทุกข์ระทม

- พระเยซูทรงทำให้เราเห็นถึงการเป็นสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น พระธรรมชาติของพระองค์ที่ปราศจากบาป ไม่ได้ขัดขวางความเข้าใจของพระองค์ที่มีต่อประชากรที่ทุกข์ยากเลย

- พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคือความรักของพระองค์ นี่คือการยอมรับ นี่คือความอ่อนโยน และนี่คือการร่วมแบ่งปันในความอ่อนแอของผู้อื่น พระเยซูทรงมอบพระหรรษทานเพื่อรักษาพวกเขาทุกคน

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยก่อนภาวนา พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องสันติภาพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ด้วย พระองค์ตรัสว่า "ขอให้ทุกฝ่ายยุติความเกลียดชังและการแก้แค้น แต่ขอให้อิสราเอลและปาเลสไตน์หันหน้ามาคุยกัน เพื่อสร้างสันติโดยเร็ววันด้วย"
Comments