โป๊ปฟรังซิส: "ปีศาจที่น่ากลัวสุดคือการตายด้านในการแยกแยะความดีความชั่ว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงชี้ ปีศาจที่น่ากลัวสุดคือการตายด้านในการแยกแยะความดีความชั่ว หากเราแยกแยะไม่เป็นว่า สิ่งไหนคือความดี สิ่งไหนคือความชั่ว เราก็แพ้ต่อปีศาจแล้ว ทรงสอน เราต้องเฝ้าระวังและหมั่นตรวจสอบมโนธรรมในใจเราเสมอ เพื่อจะได้สู้กับการรุกรานของปีศาจได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงขับไล่ปีศาจ แต่ประชาชนกลับหาว่า พระองค์กระทำการในนามของเบเอลเซบูล (เจ้าแห่งปีศาจ)

พระสันตะปาปาทรงเทศน์ให้ข้อคิดว่า

- มันมีคนอีกกลุ่มเสมอที่ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำ คนพวกนี้จะตีความไปอีกทางซึ่งเป็นทางที่ผิด ขัดกับความตั้งใจของพระเยซู พวกเขาทำเพราะอิจฉา บางคนก็ทำเป็นแข็งกร้าวต่อข้อคำสอน ยืดหยุ่นไม่ได้เลย

- คริสตชนที่แท้จริงจึงต้องอย่าตีความแบบผิดๆ พ่อขอเชิญเราทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อสถานการณ์ต่างๆ เพราะในชีวิตแห่งความเชื่อ มันจะมีการประจญล่อลวงแบบนี้อยู่เสมอ ปีศาจไม่เคยเหนื่อยที่จะทดลองเรา

- ปีศาจที่น่ากลัวที่สุดคือการตายด้านในการแยกแยะความดีความชั่ว เมื่อปีศาจประสบความสำเร็จในการทำให้เราแยกไม่ออกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี มันก็จะประกาศชัยชนะที่แท้จริง มันจะอ้างตนเป็นเจ้าแห่งสติสัมปชัญญะ

- เราจะทำอะไรได้บ้างที่จะต่อสู้กับการรุกรานของปีศาจ คำตอบคือ "จงเฝ้าระวังอยู่เสมอ" พระศาสนจักรเสนอแนะเราให้หมั่นตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเราอยู่ตลอดเวลา เราต้องดูว่า วันนี้ หัวใจของเราเกิดเรื่องต่างๆ เพราะอะไร

- ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้าในการแยกแยะความดีความชั่ว พระหรรษทานแห่งการเข้าใจอย่างถ่องแท้ และพระหรรษทานแห่งการเฝ้าระวังอยู่เสมอด้วย


Comments